Undersøgelse: 1/3 vil gå ned i løn for at arbejde hjemmefra

Vil du gå ned i løn, hvis det betyder, at du kan arbejde fast fra hjemmekontoret? Det svarer 35 procent ja til i en ny undersøgelse.

Undersøgelse: 1/3 vil gå ned i løn for at arbejde hjemmefra

Hjemmearbejde er ikke just et nyt fænomen, men coronapandemien har ad flere omgange tvunget mange danskere til at arbejde hjemmefra. Det har givet udfordringer for nogle, mens andre har opdaget de fordele, der kan være ved at arbejde fra hjemmekontoret.

Andre savner måske det sociale samvær med kollegaerne og vælger derfor en hybrid arbejdsform, hvor nogle dage foregår hjemmefra og andre dage foregår på arbejdspladsen.

Men ikke alle arbejdspladser er lige indstillede på at lade medarbejderne arbejde hjemmefra. Det er set især hos store techgiganter som Google og Apple, der – til stor ærgrelse for mange af deres medarbejdere – kræver, at de alle skal vende tilbage til deres hovedkontorer efter coronapandemien.

Læs også: Fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra

Hver tredje vil gå ned i løn for at arbejde hjemmefra

Men hvordan ser tilslutningen til hjemmearbejde rent faktisk ud? Det har det britiske rekrutteringsfirma Reed undersøgt. Firmaet har spurgt 2.002 voksne mennesker i arbejde om deres holdning til hjemmearbejde, løn og hvor fleksible deres arbejdsgiver har været.

35 procent, eller lidt over hver tredje, svarer, at de er villige til at gå ned i løn for at få mulighed for at kunne arbejde fast hjemmefra. Lidt flere, 37 procent, svarer dog, at de ikke er villige til det, mens 19 procent svarer, at de ikke kan arbejde hjemmefra. De resterende 9 procent var ikke sikre.

En fjerdedel af de adspurgte svarer, at medarbejdere, som arbejder hjemmefra på fuld tid, bør få mere i løn, mens 23 procent mener, at dem, der arbejder hjemmefra, børe være først i rækken til at få en lønforhøjelse.

Ifølge rekrutteringsfirmaet viser resultaterne, at den hybride arbejdsplads ikke er helt problemfri:

”Det vigtigste er at sikre, at medarbejderne har en vis grad af valgfrihed og autonomi med hensyn til hvordan, hvornår og hvor de tilbringer deres arbejdsdag, idet man skal huske på, at det, der fungerer for én gruppe mennesker, ikke nødvendigvis fungerer for en anden gruppe mennesker,” siger Reeds administrerende direktør, Simon Wingate.

Techgiganter skærer i lønnen, hvis man vil arbejde hjemmefra

En undersøgelse foretaget af CIPD, en britisk faglig organisation for HR og udvikling af mennesker, i februar 2021 viser, at 49 procent af arbejdsgivere regulerer medarbejdernes løn alt efter hvor de geografisk bor, mens 7 procent regulerer i lønnen, hvis en medarbejder arbejder hjemmefra. Argumentet fra nogle arbejdsgivere er, at medarbejdere der arbejder hjemme fra et område, hvor leveomkostningerne er lavere end ved firmaets hovedkontor, bør have en lavere løn.

Netop dette ses hos både Facebook og Google, hvor medarbejdere kan få reduceret lønnen med op til 25 procent, hvis de vælger at arbejde hjemmefra. It-giganternes tiltag har skabt stor debat om lønforholdene for dem, der ikke vil betale for at bo i de dyre områder nær hovedkontorerne.

Hos Facebook har medarbejderne fået lov til at arbejde hjemmefra indtil januar 2022, selv om alle medarbejdere ellers var bedt om at vende tilbage til kontoret efter det store nedbrud 5. oktober, som blev kompliceret af, at der var få medarbejdere på kontoret under nedbruddet. Et fejlslagent forsøg på at konfigurere Facebooks routere var skyld i et over seks timer langt nedbrud, der gjorde, at millioner af mennesker verden over ikke kunne bruge flere af selskabets tjenester, også Instagram.

I Danmark har virksomheden IT Optima lavet en større undersøgelse af danskernes brug af hjemmearbejde. Her svarede 7.500 respondenter, at de i gennemsnit arbejder hjemme lidt mindre end en dag om ugen, hvis man ser bort fra COVID-19. Den primære årsag til hjemmearbejde er at kunne arbejde uforstyrret og mere effektivt, mens COVID-19 også har været en stor årsag. Også den øgede fleksibilitet får mange til at arbejde hjemmefra.

Se også: Nyheder om arbejdsplads og hjemmekontor