Danmark skal have Europas mest digitalt sikre SMV’er

Erhvervsministeriet og de største danske erhvervsorganisationer er gået sammen om at styrke den digitale sikkerhed i de små- og mellemstore virksomheder med en cybersikkerhedspagt.

Danmark skal have Europas mest digitalt sikre SMV’er

Det kniber med sikkerheden i små og mellemstore virksomheder. En undersøgelse, som Erhvervsstyrelsen gennemførte i 2021, viser, at 40 procent af de danske SMV’er har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil. Det tager regeringen og erhvervslivet i Danmark nu hånd om.

Helt konkret er Erhvervsministeriet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finans Danmark, Forsikring & Pension, HK, IDA, Industriens Fond, IT-Branchen og SMVdanmark gået sammen om at indgå en cybersikkerhedspagt. Det sker som led i regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024.

Læs også: It- og cybersikkerhed har aldrig været vigtigere end i dag

Europas mest digitalt sikre SMV’er

Med pagten er det parternes målsætning, at Danmark skal have Europas mest digitalt sikre små- og mellemstore virksomheder. Parterne forpligter derfor hinanden på at igangsætte og koordinere indsatser, som skal styrke cybersikkerheden i de danske virksomheder, at udveksle data og viden om digitale trusler og at samarbejde om at sikre synergi i arbejdet for danske virksomheders cyberforsvar.

En sådan pagt er ifølge Erhvervsstyrelsen kun blevet mere aktuel med den russiske invasion af Ukraine, da truslen mod danske virksomheder i forvejen er meget høj.

I første omgang vil et brancherettet projekt udvikle målrettede indsatser til at styrke de små og mellemstore virksomheders cybersikkerhed i udvalgte brancher. Det vil blandt andet omhandle samarbejde om it-tekniske løsninger, træning, uddannelse og vidensdeling. Cybersikkerhedspagtens parter aftaler at mødes halvårligt.

Læs også: Regeringen øremærker 50 millioner kroner til forsvar mod cyberangreb

Vigtigt at have styr på cybersikkerheden

”Krigen i Ukraine har givet os alle en ekstra reminder om, hvor vigtigt det er, at vi har styr på cybersikkerheden i danske virksomheder. For truslen om et cyberangreb er høj, og hvis dansk erhvervsliv og særligt de små- og mellemstore virksomheder skal kunne stå imod denne trussel, er det afgørende, at vi står sammen i Danmark,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Også i brancheorganisationen SMVdanmark, som er en af parterne, er der tilfredshed med dannelsen af pagten:

“Antallet af cyberangreb er kraftigt stigende, men SMV’ernes forsvar står ikke helt mål med den voksende trussel. Danske SMV’er er langt fremme med at digitalisere deres forretning, men det kræver også øget fokus på cybersikkerhed,” siger administrerende direktør i SMVdanmark Jakob Brandt og tilføjer:

“Særligt coronakrisen har sat skub i den digitale omstilling, hvilket er positivt, men det har paradoksalt nok også åbnet flere døre for cyberkriminelle. Derfor står vi nu med en ny udfordring – den stigende cybertrussel. Derfor er cybersikkerhedspagten et vigtigt skridt til at komme dette problem til livs.”

Læs også: Nyheder om it- og cybersikkerhed