Danmarks produktion af vedvarende energi på land skal firedobles

Regeringen lægger op til at firedoble produktionen af af strøm fra solceller og vindmøller på land frem mod 2030 og at udvinde 15 gange mere havvind end i dag frem mod 2050.

Danmarks produktion af vedvarende energi på land skal firedobles

Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Ruslands invasion af Ukraine er på mange måder forfærdelig, men én positiv ting er der dog kommet ud af de ulykkelige omstændigheder: Politikerne sætter endelig skub i den grønne omstilling for at gøre Danmark fri af russisk naturgas.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Vil øge tempoet i den grønne omstilling

Det sker med regeringens nye udspil Danmark Kan mere II, som er blevet præsenteret tirsdag formiddag. Formålet med udspillet er at øge tempoet i den grønne omstilling og sikre danskerne langt mere grøn strøm, en hurtig udfasning af gasfyr og mere grøn gas.

I udspillet lægger regeringen op til, at den samlede produktion af vedvarende energi på land skal firdobles frem mod 2030. Tal fra Energistyrelsen viser, at der i 2021 blev produceret 200 petajoule eller 55.555 gigawatt vedvarende energi.

”Klimakampen har aldrig været vigtigere, og vi vil forsyne Europa med grøn energi og fortrænge russisk gas. Derfor foreslår vi at firedoble produktionen af vedvarende energi på land, og vi gør klar til flere energiøer. Samtidig skal husejere med sorte fyr over på fjernvarme eller grønne varmepumper,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Udspillet består af i alt fem spor, som skal bidrage til en accelereret grøn omstilling i både Danmark og Europa:

  • Mere grøn varme. Naturgas skal udfases
  • Mere grøn gas. Mere gas til Europa
  • Mere grøn strøm
  • Grøn skattereform – omstilling af industrien
  • Grønne danske løsninger skal omstille Europa

Ønsker 15 gange så meget havvind som i dag

Regeringen ønsker fjernvarme udrullet senest i 2028, og at der bruges 100 procent grøn gas i husholdninger og virksomheder i 2030. Husejere med gas- eller oliefyr skal i 2022 have besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller for eksempel skal have varmepumpe.

Det skal også være slut med benzin og diesel i vores biler, naturgas i vores hjem og olie, kul og gas fra vores industri. Regeringen ønsker derfor at udrulle 15 gange så meget havvind, som vi har i dag, frem mod 2050 – svarende til at yderligere 35 gigawatt havvind skal opføres.

Udbygningen vi ske allerede frem mod 2030 både til lands og til vands med opførelsen af 1-4 gigawatt havvind. Den samlede produktion af vedvarende energi fra solceller og vindmøller på land vil blive firdoblet inden 2030, og der skal også etableres flere energiøer. Dermed vil Danmark blive nettoeksportør af grøn energi i 2030, lyder det.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi