Danskernes holdning til atomkraft er blevet markant mere positiv

Blandt danskerne har der aldrig været så positiv en opfattelse af atomkraft som i dag, viser en ny Megafon-måling. Der er dog ingen udsigt til atomkraft i Danmark.

Danskernes holdning til atomkraft er blevet markant mere positiv

Atomkraft er blevet et stort samtaleemne i forbindelse med den grønne omstilling. Er det nødvendigt for et land som Danmark at kigge mod kernekraft for at redde klimaet i tide, eller kan det stadig lade sig gøre udelukkende ved brug af vedvarende energikilder? Debatten raser livligt i disse år, og den er ikke blevet mindre relevant efter krigen mellem Rusland og Ukraine, som har tydeliggjort Europas afhængighed af russisk gas og olie.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Væsentligt mindre modstand mod atomkraft blandt danskerne

Siden den meget effektive kampagne Atomkraft – nej tak, der var en medvirkende årsag til lukningen af Barsebäckværket i Sverige efter Tjernobyl-ulykken, har der blandt et flertal af danskerne og danske politikere været en indædt modstand mod at benytte atomkraft i Danmark.

Danskernes holdning til atomkraft blev undersøgt tilbage i 2016, hvor hele 66 procent var imod teknologien og 17 procent var tilhængere. I januar 2022 undersøgte Megafon på vegne af Politiken og TV 2 igen danskernes holdning, og her sås et markant skifte i danskernes holdning.

I januar 2022 var andelen af modstandere faldet til 41 procent, mens andelen af tilhængere var steget til 35 procent. Igen sidst i marts foretog Megafon endnu en måling, som viser, at danskernes holdning ligger på samme niveau som i januar, da undersøgelsen blev foretaget igen en måned inde i krigen mellem Ukraine og Rusland.

De seneste tal viser, at 40 procent af danskerne er modstandere, mens 36 procent er tilhængere af atomkraft i Danmark. Det ses også i undersøgelsen, at mænd er en smule mere positivt indstillede over for atomkraft end kvinder.

Læs også: Atomkraft? Ja tak

Danske Seaborg Technologies udvikler en saltsmeltereaktor, som kan være på en skibscontainer. Til havs er lovgivningen nemlig mindre restriktiv. Foto: Seaborg Technologies

Ingen udsigt til atomkraft i Danmark

Danskerne har med andre ord aldrig været så positive over for atomkraft som i dag. Der er dog ingen udsigt til implementering af kernekraft i Danmark – hverken fra politisk side eller i branchen.

I forbindelse med, at EU gav atomkraft en bæredygtig blåstempling i i EU’s taksonomi for bæredygtige investeringer, opstod der debat om regeringens holdning til atomkraft. Klimaminister Dan Jørgensen meldte dog kort tid efter klart ud, at han ikke vil blåstemple teknologien, men i stedet satse yderligere på sol- og vindkraft.

Også den danske startupvirksomhed Seaborg Technologies meldte tidligere på året ud, at den ikke tror på atomkraft i Danmark. Det er dog ikke lig med, at virksomheden, som udvikler et flydende atomkraftværk i lille skala på pramme, ikke selv tror på teknologien.

Tværtimod ønsker direktøren Troels Schönfeldt at anvende virksomhedens 4. generations atomkraftværk de steder i verden – sydøstasiatiske lande som Vietnam, Malaysia og Indonesien – hvor behovet for klimavenlig energi er størst.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi