Er 100 % vedvarende energi inden 2050 realistisk? Ja, siger ny forskning

Ny international forskning, som Aalborg Universitet har bidraget til, slår fast, at en fuldstændig omlægning til vedvarende energisystemer er realistisk inden 2050, og at teknologien er klar.

Er 100 % vedvarende energi inden 2050 realistisk? Ja, siger ny forskning

Klimakrisen har gjort det nødvendigt at omstille den globale energisektor til bæredygtig energi for at bremse den globale opvarmning. Blandt forskere har der dog været uenighed om, hvorvidt det er muligt at nå at gennemføre en total omlægning af energisektoren til bæredygtig energi inden 2050, som er året, hvor det er nødvendigt at nå en netto-nuludledning af drivhusgasser for at begrænse den globale temperaturstigning til maks. 1,5 grader.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Realistisk at overgå til 100 procent vedvarende energi

I en ny artikel udgivet i det videnskabelige tidsskrift IEEE Acces udfordrer forskere i energiplanlægning på Aalborg Universitet (AAU) og fra LUT University sammen med andre ledende forskere fra 13 internationale universiteter kritikeres påstande om omlægningen af energisektoren. Forskningen viser, at det er realistisk at overgå til 100 procent vedvarende energi inden 2050, og at teknologien allerede er klar.

“Når klimakrisen får verden til at brænde på, giver forskerne håb om en bedre fremtid. De videnskabelige undersøgelser viser, at der allerede findes løsninger, så vi kan opfylde verdens behov for vedvarende energi. Vi kan faktisk nå målet fuldt ud alene baseret på vedvarende energi,” siger Poul Alberg Østergaard, der er professor ved Institut for Planlægning på AAU, og tilføjer:

“For få år siden blev sådanne påstande fra forskere latterliggjorte, men den artikel, vi i fællesskab netop har publiceret, beviser, at denne forskning nu er videnskabelig mainstream.”

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

De teknologiske løsninger findes allerede

Mere end 20 forfattere fra 15 organisationer og ni lande har været med til at bidrage til det fælles forskningsprojekt, som belyser den nuværende status, fortidens kritik og synet på det fremtidige forskningsbehov inden for energiplanlægning.

En af hovedkonklusionerne er, at løsningerne på verdens behov for vedvarende energisystemer allerede findes, forklarer Poul Alberg Østergaard. Ifølge forskerne vil de nye energisystemer i vid udstrækning vil være baseret på sol- og vindenergi, energilagring og sektorkobling, og der vil ske en direkte og indirekte elektrificering af næsten al energiefterspørgsel, ligesom kuldioxid vil blive bortskaffet.

”Nu er det op til beslutningstagerne at stoppe alle nye investeringer i fossile brændstoffer og fokusere på at skabe vedvarende, energibaserede, smarte energisystemer. Virksomheder, NGO’er og regeringer skal arbejde sammen og dyrke det offentlige engagement, der er nødvendigt for at implementere det bæredygtige energisystem,” siger Poul Alberg Østergaard.

Ny forskning afviser tidligere kritikpunkter

Den nye videnskabelige artikel forholder sig også til tidligere kritikpunkter blandt forskere om eksempelvis for høje omkostninger, manglende udbytte af investeringer i vedvarende energi, systemernes driftssikkerhed og produktivitet samt den negative påvirkning på lokalsamfund. Men det er ifølge den nye forskning ikke problemer uden løsningsmuligheder:

”De videnskabelige undersøgelser forholder sig til alle kritikpunkter. Resultatet er, at ingen af de aspekter bør være en forhindring imod en total omlægning til vedvarende energi”, siger professor Poul Alberg Østergaard.

Se også: Nyheder om klima og grøn teknologi