EU blåstempler atomkraft og naturgas som bæredygtige investeringer

Efter lang tids debat har et flertal i Europa-Parlamentet nu vedtaget, at atomkraft og naturgas skal blåstemples som bæredygtige investeringer.

EU blåstempler atomkraft og naturgas som bæredygtige investeringer

Et flertal i Europa-Parlamentet har onsdag vedtaget, at atomkraft og naturgas – under særlige kriterier – blåstemples som bæredygtige og klimavenlige investeringer. Det oplyser Europa-Parlamentet i en pressemeddelelse.

EU’s syn på de to energiformer har været til stor debat, siden Europa-Kommissionen nytårsaften 2021 offentliggjorde et udkast til forslag til en ny kategorisering af energiproduktion. I de efterfølgende uger og måneder skabte forslaget stor uenighed mellem medlemslandene, som argumenterede for og imod på baggrund af deres vidt forskellige sammensætninger af energi. Den danske regering kæmpede for, at atomkraft og naturgas ikke skulle stemples som grønne energiløsninger.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Atomkraft og naturgas er nødvendige for at opnå klimaneutralitet

Det samlede EU ville det dog anderledes. Afstemningen baner nu vejen for, at EU’s forslag kan vedtages som lov, medmindre 20 af de 27 EU-medlemslande modsætter sig forslaget – noget der ifølge nyhedsbureauet Reuters er meget usandsynligt.

De nye regler betyder, at atomkraft og naturgas – under visse omstændigheder – bliver en del af den såkaldte klassificeringsforordning om modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Formålet med EU-klassificeringssystemet er at lede private investeringer i retning af aktiviteter, der er nødvendige for at opnå klimaneutralitet, og det inkluderer altså nu også atomkraft og naturgas under visse betingelser.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Er naturgas – et fossilt brændstof – grønt?

I Danmark har særligt spørgsmålet om atomkraft været til debat. Her argumenterede klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) for, at atomkraft ikke var vejen frem for et klimaneutralt Danmark. Løsningen er i stedet at udbygge vedvarende energi.

Spørgsmålet om atomkraft har også været til debat i det øvrige EU, men det har spørgsmålet om naturgas også. For det kan måske undre, at naturgas – et fossilt brændstof, der udleder drivhusgasser ved afbrænding – kan klassificeres som en bæredygtig investering.

Det er der ifølge EU en god forklaring på. Tanken med at inkludere naturgas er, at det er et massivt bidrag til at reducere drivhusgasudledningerne og dermed modvirke klimaændringer. Det sker ved at udfase de faste fossile brændstoffer hurtigst muligt. Derfor er det i EU’s optik at foretrække at anvende naturgas, hvis det betyder hurtigere udfasning af de langt mere forurenende faste fossile brændstoffer såsom kul.

For at naturgas kan klassificeres som bæredygtigt skal en række kriterier nemlig være overholdt. Et naturgasbaseret kraftvarmekraftværk skal ligge under den teknologineutrale emissionstærskel på 100 gram CO2/kWh pr. livscyklus (dvs. at der anvendes teknologier til CO2-opsamling og -lagring) eller opfylde en række strenge betingelser og opnå en byggetilladelse senest i 2030.

Det er ifølge Reuters endnu uvist, hvordan den nye EU-klassificering vil påvirke investeringstendenserne i de forskellige energikilder. EU-klassificeringen forbyder nemlig ikke investeringer i energi, der ikke har fået det grønne EU-stempel.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi