Hvilke lande har mest atomkraft – og hvem afhænger mest af atomkraft?

Se hvilke lande der står for den største andel af den producerede elektricitet fra atomkraft i verden, og i hvilke lande atomkraft udgør den største energikilde til elnettet.

Hvilke lande har mest atomkraft – og hvem afhænger mest af atomkraft?

Debatten om atomkraft buldrer derudad. Klimakrisen presser sig på og masser af grønne teknologier tages i brug for at gennemføre den grønne omstilling hurtigst muligt. Det store spørgsmål er, om atomkraft skal indgå i denne strategi. Fortalere mener, at atomkraft er uundgåelig, hvis vi skal nå klimamålet om at være CO2-neutrale i 2050, mens modstandere af teknologien tror på, at den grønne omstilling kan lade sig gøre med teknologier som solkraft, vindkraft og vandkraft.

Bølgerne kan til tider gå højt, når diskussionen kommer til atomkraft, for eksempel i forbindelse med EUs blåstempling af atomkraft nytårsaftensdag.

Men ved du rent faktisk, hvor meget atomkraft fylder i energinettet i de lande, der heftigt diskuterer for og imod teknologien? Få det hurtige overblik her.

Læs også: Kan atomkraft løse klimaproblemerne? Måske

Disse lande står for den største andel af verdens atomkraft

Der er i alt omkring 450 atomreaktorer i brug i skrivende stund verden over, som samlet set producerer cirka 10 procent af verdens elektricitet eller omkring 4 procent af verdens energi.

Herunder kan du via tal fra Power Reactor Information System (PRIS) se de 15 lande, der bidrager til den største andel af den globale produktion af atomkraft.

Det er USA, som står for den klart største andel af verdens atomkraftproduktion med næsten en tredjedel, mens Kina og Frankrig følger som nummer to og tre med en andel på cirka 14 procent hver. Herefter kommer Rusland med en andel på 8 procent og Sydkorea med en andel på 6 procent.

Alene de fem største atomkraftnationer står for næsten 72 procent af den globale atomkraftproduktion. Kigger man på de næste 10 lande, står de kun for cirka 20 procent af atomkraftproduktionen.

De 15 lande står altså sammenlagt for hele 91 procent af atomkraftproduktionen. Alle andre lande, som ikke er i top-15, står kun for 8,1 procent til sammen.

Land Aktive reaktorer Energi (Gwh) % andel
1. USA 96 789 919 30,9 %
2. Kina 50 344 748 13,5 %
3. Frankrig 58 338 671 13,3 %
4. Rusland 39 201 821 7,9 %
5. Sydkorea 24 152 583 6,0 %
6. Canada 19 92 166 3,6 %
7. Ukraine 15 71 550 2,8 %
8. Tyskland 6 60 918 2,4 %
9. Spanien 7 55 825 2,2 %
10. Sverige 7 47 362 1,9 %
11. Storbritannien 15 45 668 1,8 %
12. Japan 33 43099 1,7 %
13. Indien 22 40 374 1,6 %
14. Belgien 7 32 793 1,1 %
15. Tjekkiet 44 207 340 1,1 %
Resten af verden 44 207 340 8,1 %
I alt 448 2 553 208 100,0 %

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Disse lande er mest afhængige af atomkraft

Èn ting er, hvor meget de forskellige lande bidrager til den globale produktion af energi via kulkraft – det hænger i høj grad sammen med landenes størrelse. En anden ting er, hvor meget atomkraft fylder i de respektive landes elnet.

Herunder kan du se de 20 lande, hvor atomkraft fylder mest i de respektive landes elnet. Det er altså de lande, som er mest afhængige af atomkraft.

Land Andel af elektricitet
1. Frankrig 70,6 %
2. Slovakiet 53,1 %
3. Ukraine 51,2 %
4. Ungarn 48,0 %
5. Bulgarien 40,8 %
6. Belgien 39,1 %
7. Slovenien 37,8 %
8. Tjekkiet 37,3 %
9. Armenien 34,5 %
10. Finland 33,9 %
11. Schweiz 32,9 %
12. Sverige 29,8 %
13. Sydkorea 22,2 %
14. Spanien 20,6 %
15. Rusland 20,6 %
16. Rumænien 19,9 %
17. USA 19,7 %
18. Canada 14,6 %
19. Storbritannien 14,5 %
20. Tyskland 11,3 %

Når mængden af elektricitet, som produceres fra de respektive landes atomkraftværker, afgøres som en andel af den samlede mængde elektricitet landene producerer fra forskellige energikilder, ser rækkefølgen pludselig noget anderledes ud.

Det er værd at bemærke, at europæiske lande dominerer listen – i top-15 er hele 14 af landene europæiske. Det er Frankrig, som er suverænt mest afhængig af atomkraft med en andel på 71 procent. Mange af de lande, som er meget afhængige af atomkraft, er dog i det globale billede små bidragydere til den samlede produktion af elektricitet fra atomkraft. For eksempel får Slovakiet, som er nummer to på listen, hele 53 procent af sin elektricitet fra atomkraft, men landets kapacitet udgør kun mindre end 1 procent af den globale atomkraftkapacitet.

Bemærk også USA, som dominerede forrige opgørelse på grund af landets størrelse. Kun 31 procent af landets producerede elektricitet i 2020 kom dog fra atomkraft, så i denne liste nøjes stormagten med en 17. plads.

Kan atomkraft løse klimakrisen?

Atomkraft er altså i brug i mange lande, men bidrager endnu med en relativt lille andel af verdens producerede strøm.

Det store spørgsmål er så, om teknologien virkelig kan redde os fra vores menneskeskabte klimakrise. Det kan du læse meget mere om her.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi