Power-to-X-anlæg i Hanstholm skal omdanne strøm til grønt brændstof

Fiskerbyen Hanstholm i Thy bliver hjemsted for Danmarks første kommercielle Power-to-X-anlæg, der skal omdanne strøm fra vedvarende energi til brint og videre til CO2-neutral metanol.

Power-to-X-anlæg i Hanstholm skal omdanne strøm til grønt brændstof

Hanstholm Energifællesskab A/S er navnet på et nyt lokalt energifællesskab, som skal etableres på Hanstholm Havn. Projektet vil gøre havnen til Europas grønneste og første CO2-neutrale fiskerihavn, og den vil ligeledes blive hjemsted for et Power-to-X-anlæg.

Sådan lyder det i en hensigtserklæring, som Hanstholm Havn har underskrevet med den danske udvikler af vedvarende energi, European Energy.

Læs også: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) er et begreb, som dækker over en række grønne teknologier, som bruger vedvarende energi til at producere grøn brint gennem elektrolyse. Brint kan derfra viderekonverteres til andre brændstoffer, ammoniak, metanol og grønt flybrændstof til transportsektoren og industrien og kemikalier som ammoniak til gødning og plastik til danske virksomheder.

Ammoniak kan for eksempel produceres kulstoffrit, mens man kan producere e-metanol til skibe eller kerosen til fly ved at tilsætte kulstof til brint under højt tryk og ved høj temperatur. Brændstofferne er CO₂-neutrale, når der benyttes biogent kulstof. Det vil sige kulstof, der ”fanges” på biogasanlæg, biomassefyrede kraftvarmeværker eller fra forbrænding af biologisk affald.

Danmarks første kommercielle Power-to-X-anlæg

Hanstholm Havn ønsker at producere CO₂-neutral metanol (e-metanol) som brændstof til blandt andet skibe allerede fra 2023. Her skal vedvarende energi fra en ny vindmøllepark, der skal opføres, omdannes til brint, som kan konverteres til det grønne brændstof. Der er også et ønske om at anvende solceller.

“Med udvidelsen af Hanstholm Havn har vi fået den rette kapacitet til at kickstarte et energieventyr, som kan understøtte grøn omstilling, tiltrække milliardinvesteringer fra grønne industrier og skabe ekstra arbejde til blandt andre de mange lokale servicevirksomheder på Hanstholm Havn og entreprenører i hele Thisted Kommune. Dermed vil vi vise, hvordan en fiskerihavn også kan være en energihavn og skabe stærk synergi mellem fiskeriindustri og grøn energi,” siger Nils Skeby, der er havnedirektør.

Realiseres projektet, vil Power-to-X-anlægget blive Danmarks første kommercielle af sin slags. Hanstholm Havn og European Energy forventer at indlede forhandling af en endelig aftale i begyndelsen af januar 2022. Sigtet er en aftale om flere energianlæg i 2023. Havnens virksomheder og andre interesserede vil blive inviteret til dialogmøde i starten af det nye år, lyder det.

Regeringen investerer også i Power-to-X

Det er ikke kun Hanstholm Havn og European Energy, der ser en fremtid i Power-to-X. Det samme gør regeringen, som i udspillet Fremtidens grønne brændstoffer i december 2021 valgte at investere 1,25 milliarder kroner i teknologien.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi