Højt smartphoneforbrug kan forværre smerter hos folk med migræne

Ifølge nyt studie kan overforbrug af smartphones forværre smerter og nattesøvnen og reducere effektiviteten af behandling hos personer med migræne.

Højt smartphoneforbrug kan forværre smerter hos folk med migræne

Lider du af migræne, kan det være en god idé at skrue ned for forbruget af din smartphone. Et nyt studie, som er udgivet i det fagfællebedømte tidsskrift Brain and Behavior, kaster i hvert fald lys over, at overdrevet brug af smartphone ikke gør noget godt for migrænepatienter – tværtimod.

Ifølge holdet af i alt 11 forskere kan jævnlig brug af smartphone forværre smerter forbundet med migræne. Det kan også føre til mindre søvn og reducere effekten af behandling mod migræne.

Migræne er en gennemgribende neurologisk lidelse, som giver hovedpine. Det kan være en ganske invaliderende sygdom, men der er ifølge forskerne endnu ikke forsket meget i, hvordan brugen af smartphone påvirker migrænepatienters symptomer.

Da brugen af smartphone er forbundet med flere negative bivirkninger såsom hovedpine, søvnforstyrrelse og svimmelhed, ønskede forskerne at undersøge smartphonens betydning for migrænepatienter.

Læs også: Sådan former teknologi samfundet og kaprer menneskers hjerne

Værre migrænesmerter hos flittige smartphonebrugere

I alt medvirkede 400 voksne smartphonebrugere, som var udvalgt på to neurologiske klinikker i Pakistan i perioden august 2021 til januar 2022, i tværsnitsstudiet.

Deltagerne skulle bruge deres smartphone i mere end 30 minutter om dagen for at være med i studiet, og hvis de havde andre neurologiske, vaskulære eller psykiatriske lidelser, blev de udelukket fra studiet.

På baggrund af deltagernes demografiske oplysninger, deres problematiske brug af smartphones, smertegrad, funktionsnedsættelse på grund af migræne, livskvalitet, søvn og søvnkvalitet blev de inddelt i to grupper. Den ene gruppe med personer med et lavt smartphoneforbrug og den anden gruppe med personer med et højt forbrug af smartphone.

Undersøgelsen viser, at personer med et højt forbrug af smartphones, oplevede betydeligt værre migrænesmerter end dem med et lavt forbrug af smartphone. Der ses ikke den store forskel i hyppigheden af migræneanfaldene blandt de to grupper.

Gruppen af personer med lavt smartphoneforbrug oplevede også, at medicin lindrede smerterne mere end hos dem, der brugte deres smartphone oftere. Dem med et lavt smartphoneforbrug rapporterede dog om højere invaliditetsgrad end dem, der brugte smartphonen meget. Til gengæld oplevede dem med højt smartphoneforbrug dårligere søvnkvalitet og mere fysisk ubehag.

Behov for yderligere forskning

Ifølge forskerholdet bag artiklen er der brug for yderligere forskning på området, da undersøgelsen har sine begrænsninger. Da det er et tværsnitsstudie og ikke et kontrolleret studie, er det ikke muligt at drage nogle konklusioner om årsagssammenhænge. De 400 deltagere skulle samtidig selv indrapportere resultaterne – en metode, der er sårbar over for bias og glemsomhed.

“Der er behov for yderligere forskning for at forstå den mekanisme, der ligger til grund for brugen af smartphones og de negative konsekvenser, og der skal identificeres en effektiv behandling for disse personer,” oplyser forskerne.

Læs også: Nyheder om mennesket og teknologi