Frygter at udflytningsplaner forringer kvaliteten på universiteter

Folketingets udflytning af studiepladser føre til et fald i kvaliteten af forskning og undervisning både på uddannelsesstederne, mener undervisere på landets STEM-uddannelser.

Frygter at udflytningsplaner forringer kvaliteten på universiteter

I juni 2021 besluttede et flertal i Folketinget, at alle typer af videregående uddannelse skal være tilgængelige uden for de største danske byer. Derfor har universiteterne siden efteråret 2021 arbejdet på oplæg til, hvordan de skal leve op til aftaleparters målsætning om at nedlægge 10 procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud til mindre byer frem mod 2030.

Aftalen rammer især de universiteter, der tilbyder uddannelser inden for STEM – det vil sige fagene videnskab (S), teknologi (T), ingeniørvidenskab (E) og matematik (M) – altså fag som i forvejen oplever enorm mangel på arbejdskraft.

Læs også: Her er alle danske it-uddannelser og uddannelser inden for teknologi

Vil medføre et fald i kvaliteten af forskning og undervisning

Udsigten til ændringerne på uddannelsesinstitutionerne har fået Ingeniørforeningen, IDA til at gennemføre en undersøgelse blandt 759 ansatte på landets universiteter. Blandt dem er der konsensus om, at regeringen og aftalepartiernes udflytningsplaner vil gå ud over kvaliteten af både forskningen og undervisningen på STEM-uddannelserne. Det mener 67 procent af de adspurgte.

Samtidig mener 70 procent, at kvaliteten af undervisningen og forskningen på de nye uddannelsessteder, der skal oprettes uden for de store byer, vil blive ringere end på de eksisterende uddannelsessteder.

”En sikring af kvaliteten har tydeligvis ikke været et gennemgående tema i de politiske udmeldinger. Og de penge, der er afsat i aftalen, er utilstrækkelige. Kvalitet koster – især på mindre uddannelsessteder. Men politisk har det mest af alt drejet sig om at få udflyttet så mange uddannelser som muligt, eller alternativt reducere optaget. Det er ikke gennemtænkt, og bliver derfor et hasardspil, hvor helt essentielle ting bare smides i puljen i håb om, at man ikke taber. I sidste ende kan det få store konsekvenser for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser,” siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

Thomas Damkjær Petersen er uforstående over for, at politikerne ønsker at udflytte eller reducere antallet af studiepladser inden for teknologi, it og naturvidenskab, når erhvervslivet allerede skriger på højtuddannede inden for området.

”I stedet for at udflytte eller reducere STEM-uddannelserne, burde politikerne oprette nye STEM-uddannelser i samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner og sikre, at det sker på et fagligt grundlag, hvor undervisere, forskere og studerende har en kvalitetsgaranti,” siger han.

Læs også: ITU ønsker at øge antallet af studiepladser med 200 

Frygter aftalen vil skabe A- og B-hold af studerende

I undersøgelsen mener 59 procent, at udflytningen vil forringe de studerendes trivsel, fordi det bliver meget små studiemiljøer, og 67 procent mener, at udflytningen vil skabe et A-hold og et B-hold af studerende, hvor de dygtigste vil få plads på uddannelsesstederne i de store byer.

”Det kan jo betyde, at politikernes ønsker om geografisk udligning ender med en både faglig og menneskelig skævvridning. Dette er næppe politikernes intentioner, og derfor er det vigtigt, at der også kommer fokus på de studerendes forhold, så vi hverken står tilbage med færre eller dårligere uddannede ingeniører, it-professionelle og naturvidenskabelige kandidater,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Læs også: Nyheder om uddannelse og studieliv