Advarer: Danske biotekselskaber mangler arbejdskraft

Biotekbranchen i Danmark ansætter flere medarbejdere, men der er allerede nu mangel på kvalificeret arbejdskraft, advarer topchef.

Advarer: Danske biotekselskaber mangler arbejdskraft

Nye tal fra Lægemiddelindustriforeningen over beskæftigelsen i biotek viser, at branchen vokser i Danmark. De seneste 10 år er der kommet 37 procent flere medarbejdere til branchen. Dermed var der 2.679 fuldtidsbeskæftigede inden for biotek i 2019.

Foto: Lægemiddelindustriforeningen

Glædeligt med flere ansatte inden for biotek

Selvom biotek fortsat udgør en lille andel af den samlede lægemiddelforskning i Danmark, er det glædeligt, at der også sker en stigning i beskæftigelsen inden for den bioteknologiske branche. Det slår Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, fast.

”Det kan tyde på en konsolidering af biotek-branchen. Det er gode nyheder, ikke mindst for den bredere life science-branche, hvor biotek er den helt afgørende første fase på vej mod nye produkter og behandlinger”.

Stor efterspørgsel på biotek-kompetencer

”Udviklingen illustrerer også, at der er stor efterspørgsel på kompetencer inden for biotek. Derfor skal vi skabe flere studiepladser, så vi sikrer, at der er hænder og hoveder nok til, at vi kan fortsætte den positive udvikling, som biotek specifikt og life science generelt er inde i. Det er allerede nu, at vi ser mangel på kvalificeret arbejdskraft”, lyder det fra Ida Sofie Jensen.