CO₂ er hovedingrediensen i fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

Novo Nordisk Fonden og Bill & Melinda Gates Foundation vil skabe et næringsrigt alternativ til animalsk protein og samtidig afbøde klimaforandringerne.

CO₂ er hovedingrediensen i fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

Et konsortium bestående af Bill & Melinda Gates Foundation og Novo Nordisk Fonden skal forsøge at komme den stigende globale hungersnød til livs, samtidig med at klimaforandringerne afbødes. Det skal ske med CO₂ som hovedingrediens.

Læs også: Biotek – sådan har bioteknologi formet vores samfund

Omdanner CO₂ til proteiner til fødevarer

Konsortiet arbejder på at etablere en bæredygtig, sikker og stabil fødevareproduktion med udgangspunkt i produktion af proteiner gennem fermentering.

Konsortiepartnerne vil, ved hjælp af biologiske og elektrokemiske processer, forarbejde CO₂ indfanget fra produktionsanlæg og omdanne det til acetat/eddike (CH3CO2−). Det er en substans, som allerede i dag findes i de mikroorganismer, der anvendes til fermentering.

Det særlige ved dette alternativ til animalsk protein er, at der anvendes acetat, der stammer fra CO₂. Det bliver tilsat direkte i fementeringsprocessen og reducerer behovet for at producere kød og mælkeprodukter, som belaster naturressourcerne gennem de jordarealer, der afsættes til dyrene, og de afgrøder, som dyrkes til deres foder. Den nye fermenteringsproces eliminerer samtidig behovet for at anvende sukker, som i dag er en stor del af fermenteringsprocessen. Det frigør altså store landsbrugsarealer, der bruges til sukkerproduktion.

Når CO₂ omdannes til acetat og bruges til at producere proteiner til fødevarer, afkobles en del af fødevareproduktionen fra landsbrugsarealer og giver plads til øget biodiversitet.

Konsortiets partnere

De to fonde, Novo Nordisk Fonden og Bill & Melinda Gates Foundation, finansierer hver halvdelen af aktiviteterne i konsortiet, som har et finansieringsbudget på op til 200 mio. kroner over en toårig periode.

Bill & Melinda Gates Foundation finansierer aktiviteterne hos Novozymes A/S og Washington University i St. Louis, mens Novo Nordisk Fonden støtter aktiviteterne hos Topsoe A/S og Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center (CORC) ved Aarhus Universitet.

Skal demonstrere nye teknologier allerede om to år

Det er konsortiets mål at løfte alle teknologier til demonstrationsniveau allerede inden for to år. Det sker ved at optimere, evaluere på og modne tre potentielle produktionsteknologier.

Konsortiepartnerne har allerede flere relevante produktionsteknologier- og faciliteter, som gør det muligt at fremskynde opskaleringsprocessen betydeligt.

”Vi har i nogen tid kendt til mulighederne for effektivt at omdanne simple råmaterialer til proteinkilder til menneskeføde ved at anvende bioteknologiske løsninger. Med dette program bliver det muligt at udvikle en helt klimaneutral måde at omdanne CO₂ til protein uden at anvende jord, vand og gødning. Jeg er begejstret og stolt over, at vi kan bidrage med teknologi og viden, som gør denne omstilling mulig – det rummer et enormt potentiale for, at biosolutions kan være med til at løse verdens store problemer,” siger Claus Crone Fuglsang, Chief Science Officer i Novozymes A/S, som er en af partnerne i konsortiet.

Skal anvendes der, hvor teknologien gør den største forskel

Man kunne snildt forestille sig, at et land som Danmark, der er storforbruger af kød, kunne være et interessant marked for konsortiet. Men det er ikke tilfældet.

Novo Nordisk Fonden og Bill & Melinda Gates Foundation retter i stedet fokus mod lav- og mellemindkomstlande, der har behov for en stabil kilde af ernæringsrig mad.

De nye teknologier ventes at kunne producere nok protein til mere end 1 mia. mennesker hvert år. Det skal ske til en overkommelig pris i lande, hvor de kan gøre mest gavn. Det skal sikres gennem aftaler om global tilgængelighed med konsortiepartnerne, lyder det.

“Teknologierne, der bliver udviklet i konsortiet, har et stort potentiale for at skabe fødevaresikkerhed på globalt plan, særligt i lav- og mellemindkomstlande. Derfor er det meget vigtigt, at teknologierne kan blive udrullet i de dele af verden, der kan få bedst gavn af dem, og at dette sker til en fair pris. Det har vi sikret os gennem konstruktionen af konsortiet,” siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Læs også: Nyheder om bioteknologi