Hård kritik af regeringens nye digitaliseringsstrategi for 2024-2027

Regeringen har præsenteret en ny digitaliseringsstrategi, som gælder for perioden 2024 til 2027. Den lapper mest af alt huller, mener IT-Branchen.

Hård kritik af regeringens nye digitaliseringsstrategi for 2024-2027

Alle partier i Folketinget er torsdag blevet enige om en ny digitaliseringsstrategi for perioden 2024 til 2027. Den erstatter den gamle digitaliseringsstrategi, der gjaldt for perioden 2022 til 2025.

Strategien blev præsenteret som et udspil af regeringen 16. november, men er altså nu endeligt vedtaget af et enstemmigt Folketing.

Læs også: Ny strategi for cybersikkerhed på teleområdet: Øget robusthed og vidensdeling

Digital dannelse, digital grøn omstilling og vision for AI

Den nye digitaliseringsstrategi består af i alt 29 initiativer. Et af mange formål i strategien er at styrke den digitale dannelse for børn og unge.

Strategien skal også sætte skub i den digitale grønne omstilling og lægge byggestenene til en ny strategisk indsats og vision for udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens.

Det skal også være lettere at drive virksomhed i Danmark og løfte danskernes digitale kompetencer.

”Med Danmarks nye digitaliseringsstrategi investerer vi i en fremtid, hvor det digitale er en naturlig del af vores samfund. Det stiller krav til vores viden om det digitales betydning for vores hverdag, og hvordan vi bedst udnytter teknologierne til vores fordel. Jeg er derfor glad for, at vi nu løfter danskernes digitale kompetencer og børns og unges digitale dannelse,” siger Marie Bjerre, der er digitaliseringsminister.

Der er udmøntet i alt 740 millioner kroner til investeringer i digitalisering på tværs af den offentlige og private sektor.

Læs også: 7 nye teknologier du skal holde øje med i 2024

De 29 initiativer i digitaliseringsstrategien 2024-2027

De 29 initiativer i Aftale om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling er som følger:

Danskerne rustet til en digital fremtid

1.1 Teknologiforståelse i folkeskolens undervisning
1.2 Teknologiforståelse som ny faglighed hos underviserne
1.3 Digitalt løft på de videregående uddannelser
1.4 Efteruddannelse og fastholdelse af it-specialister
2. Ansvarligt og stærkt grundlag for udnyttelse af kunstig intelligens
2.1 Strategisk indsats for kunstig intelligens
2.2 Regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens

3. Effektiv grøn omstilling gennem digitale løsninger

3.1 Etablering og drift af et Forsyningsdigitaliseringsprogram
3.2 Monitorering af grundvand og sikring af rent drikkevand
3.3 Bedre omstilling til elbiler og alternative drivmidler via åbne og standardiserede data

4. Øget vækst og digitale SMV’er

4.1 SMV:Robot
4.2 MinVirksomhed – lettere indberetning til det offentlige
4.3 Nye, intelligente værktøjer mod økonomisk kriminalitet
4.4 Fælles om fremtidens markedsovervågning
4.5 Digitale grønne produktdata (MinGrønForretning)

5. Et stærkt, etisk og ansvarligt digitalt fundament

5.1 Fremtidssikring af grunddata som hjørnesten i det offentlige datafundament
5.2 Videreførelse og styrkelse af den virksomhedsrettede dataetiske indsats
5.3 Løsning til digitalisering af retsgeografien
5.4 Videreudvikling af Danmarks Datavindue
5.5 Aldersverifikation på digitale platforme
5.6 Datahøst bag skærme
5.7 Rammer for digitaliseringsklar lovgivning
5.8 Afdækning af digitale tilsyn
5.9 Foranalyse af digital adgang til offentlige digitale løsninger for børns voksenansvarlige herunder sociale forældre
5.10 Afdækning af brugen af open source i den offentlige sektor

6. Fremtidens digitale sundhedsvæsen

6.1 Modernisering af digitale meddelelser i sundhedsvæsenet
6.2 Implementering af nævn for sundhedsapps

7. Danmark i centrum af international digitalisering

7.1 Aktiv dansk deltagelse i EU’s digitale programmer
7.2 Dansk interessevaretagelse og implementering af EU’s digitale dagsorden
7.3 Styrket internationalisering af Danmarks digitale løsninger

Læs hele digitaliseringsstrategien for 2024-2027 her.

IT-Branchen: Ny strategi lapper mest af alt huller

I IT-Branchen mener man, at den nye digitaliseringsstrategi mangler retning og ambitioner. Her efterlyser man en ny ambition og klar retning for Danmarks digitalisering, ligesom der mangler konkrete tiltag på en række helt centrale områder, lyder kritikken.

”Samlet set står vi tilbage med en fornemmelse af en strategi, der mest af alt lapper huller og forlænger de brædder, der allerede er lagt. Det er ikke en strategi, der tager os til næste niveau i Danmarks digitalisering eller løser de mest presserende udfordringer, vi står over for som et digitalt samfund,” siger Natasha Friis Saxberg, der er administrerende direktør i IT-Branchen.

Læs også: Nyheder om dansk teknologi