Teknologisk Institut styrker indsatsen for renere luft

Teknologisk Institut danner rammerne om det nye Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi, der skal sikre bedre indeklima.

Teknologisk Institut styrker indsatsen for renere luft

Sikring af ren luft og mindre udledning af klimagasser er hovedfokus med Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi. Visionen er, at innovationscenteret sammen med industrien skal skabe nye renluft-løsninger og udvikle teknologier, der gavner både klimaet og menneskers sundhed.

Og der er behov for renere luft. Ni ud af 10 mennesker på verdensplan indånder dagligt forurenet luft, og hele syv millioner mennesker dør årligt som følge heraf. I Danmark er tallet omkring 4.200. Til sammenligning er der siden marts 2020 under 3.000 døde på grund af COVID-19 i Danmark og godt 5,3 millioner på verdensplan.

Teknologier til ren luft

Med innovationscenteret sættes der en ny ramme om samarbejdet mellem industriens partnere og Teknologisk Institut om at udvikle og implementere nye renluftteknologier. Der skal sættes ind på tre områder:

  • Identifikation: Udvikling og forbedring af de avancerede måleteknologier og sensorer, der bruges til at karakterisere udledning af klimagasser og luftforurening.
  • Reduktion: Hvordan reduceres udledninger fra for eksempel landbrug, energisektoren og den maritime sektor mest effektivt?
  • Fjernelse: Indendørs luftmiljø kan for eksempel påvirkes af kemikalier fra materialer, udåndingsluft og tobaksrøg, og de fleste kender til de gener, som dårlig luftkvalitet kan medføre. Innovationscenteret vil sikre udvikling og implementering af teknologi, der kan rense forurenet luft, før vi bliver udsat for den. Teknologisk Institut vil blandt andet arbejde med at udvikle og optimere intelligente ventilations- og luftrensningssystemer, der – kombineret med sensorbaseret styring – sikrer en høj indendørs luftkvalitet.

Jacob Ask Hansen, der centerchef på Teknologisk Institut, forklarer, at der er et stort potentiale i at optimere de produkter og processer, som udleder mest.

“Vi vil for eksempel i samarbejde med industrien reducere udledning fra brændeovne og kedler, som står for en markant del af den danske partikelforurening,” fortæller han.

Danmark er verdensledende ind for ren luft

Sune Dowler Nygaard, der er direktør i Teknologisk Institut, forklarer, at danske virksomheder er verdensledende inden for udvikling og implementering af nye teknologier, der sikrer ren luft. Samtidig ser vi en markant øget indsigt i de skadelige effekter af luftforurening og klimamæssige udfordringer ved emissioner af for eksempel metan. Det bevirker, at både samfund og virksomheder hele tiden skal forholde sig til skærpede krav og nye målsætninger.

”Det er afgørende, at vi konstant er på forkant teknologisk til gavn for menneskers sundhed og fremtidens klima,” siger Sune Dowler.

Se også: Greentech giver bedre sundhed og miljø

Fordobling af eksporten

Sune Dowler Nygaard forklarer, at dansk satsning på teknologi til at forbedre luftklimaet også kan fremme dansk eksport ved at realisere det globalt store og uudnyttede markedspotentiale, der er defineret i den såkaldte Luftvision – en vision, som Miljø- og Fødevareministeriet og en række virksomhedsledere står bag.

Branchens ambitiøse målsætning er at fordoble eksporten inden 2030 fra cirka 7 milliarder kroner årligt i 2018. Det mål vil det nye innovationscenter naturligvis bakke op op, lyder det.

Se også: Nyheder om dansk teknologi