Flere elbiler på vejene giver mindre luftforurening og bedre helbred

Elbilers mindre CO₂-udledningen er ikke kun godt for klimaet. Elbiler forbedrer også luftkvaliteten og folks helbred.

Flere elbiler på vejene giver mindre luftforurening og bedre helbred

Den måske største fordel ved elbiler er, at de ikke udleder nogen drivhusgasser under kørslen. Der er dog også andre sidegevinster – nemlig at omgivelserne ikke forurenes af lige så mange sundhedsskadelige partikler.

Hidtil har der kun været hypoteser om, hvilke forbedringer brugen af elbiler kan have for befolkningens helbred. Nu har forskere fra University of Southern California undersøgt sagen.

Nu er der dokumentation for, at der er helbredsmæssige gevinster ved at skifte benzin- og dieselbiler ud med nulemissionsbiler såsom elbiler. Forskningen er blevet publiceret i tidsskriftet Science of The Total Environment.

Læs også: Elbiler – alt om teknologien, der skal sikre den grønne omstilling

Flere elbiler fører til mindre forurening

Forskerne har anvendt offentligt tilgængelige datasæt til at analysere den eksplosive vækst i antallet af elbiler i den amerikanske delstat Californien set i forhold til luftforurening, sundhed og socioøkonomisk status.

Forskerne sammenlignede data for det samlede antal nulemissionskøretøjer på vejene med niveauet af luftforurening (nitrogendioxid eller NO2) og astmarelaterede skadestuebesøg i perioden 2013 til 2019. Astma blev undersøgt, da det længe har været forbundet med luftforurenende stoffer som NO2. Alle data blev indsamlet for hvert postnummer.

Analysen viser, at den lokale luftforurening og antallet af skadestuebesøg faldt i takt med, at antallet af elbiler begyndte at stige i et postnummer.

Værst forurening i områder med lav socioøkonomisk status

På postnummerniveau registrerede forskerne et fald i antallet af astmarelaterede skadestuebesøg på 3,2 procent og et lille og ikke-signifikant fald i NO2-niveauerne for hver yderligere 20 nulemissionskøretøjer per 1.000 indbyggere, der kom på vejene.

Antallet af nulemissionskøretøjer i Californien steg i gennemsnit fra 1,4 til 14,6 per 1.000 indbyggere i perioden 2013 til 2019.

Forskerne undersøgte også andelen af borgere i hvert postnummer med en bachelorgrad som et udtryk for folks socioøkonomiske status. Her kunne forskerne se, at udrulningen af nulemissionskøretøjer var markant lavere i postnumre med lavere uddannelsesniveau.

I et postnummer, hvor 17 procent af befolkningen havde en bachelorgrad, var der kun 0,70 nulemissionskøretøjer per 1.000 indbyggere. I et andet postnummer, hvor 47 procent havde en bachelorgrad, var der 3,6 nulemissionskøretøjer per 1.000 indbyggere.

Tidligere forskning har vist, at områder med lavere indkomst har en tendens til at have mere forurening og opleve flere åndedrætsproblemer end mere velhavende områder. Mindre velstillede postnumre kan dermed opnå store forbedringer af luftkvaliteten ved at skifte fossildrevne biler ud med elbiler.

Elbilers øvrige udledning skal undersøges nærmere

Bare fordi elbilers motor ikke udleder CO₂ under kørslen, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er miljørelaterede problemer forbundet med dem.

Ligesom en benzin- eller dieselbil udleder elbiler drivhusgasser fra produktionen, og der er også udledninger fra bremse- og dækslid og i forbindelse med bortskaffelse af gamle elbiler. Disse faktorer er nogle, som forskerne ønsker at dykke ned i senere.

Læs også: Nyheder om elbiler og selvkørende teknologi