Så meget (eller lidt) af det globale strømforbrug bruger elbiler

Den globale efterspørgsel efter elektricitet kan stige med op til 15 procent som følge af omstillingen af bilparken fra fossildrevne biler til elbiler.

Så meget (eller lidt) af det globale strømforbrug bruger elbiler

Elbiler gør i disse år langsomt, men sikkert, sit indtog i den globale bilpark. En tilbagevendende debat i den forbindelse er, om elnettet kan holde til det stigende antal elbiler, der kommer til at køre på vejene.

Debatten blussede igen op, da høje temperaturer og øget strømforbrug til blandt andet aircondition i Californien var årsag til, at borgere i september blev bedt om at skære ned for strømforbruget for at undgå nedbrud. Så slemt er det ikke gået i Danmark, men det kan ikke udelukkes, at en kontrolleret strømafbrydelse kan forekomme på grund af energikrisen.

Skeptikere frygter, at udbredelsen af elbiler kun forværrer presset på elnettet. Men hvor meget strøm bruger elbiler både i dag og i fremtiden? Det har BloombergNEF (BNEF), som forsker i de globale råvaremarkeder, regnet på.

Læs også: Elbiler – alt om teknologien, der skal sikre den grønne omstilling

Elbiler bruger kun 0,2 procent af den globale strøm

BNEF har først undersøgt tingenes tilstand anno 2022. Ved årets udgang vil der globalt være i alt 27 millioner elektriske biler på vejene. Baseret på gennemsnitlige kørselsafstande, køretøjers effektivitet i forskellige lande, salgssegmenter, fordelingen mellem elbiler (BEV) og hybridbiler (PHEV og HEV) og en række andre faktorer estimerer BNEF, at den globale efterspørgsel på elektricitet fra elektriske biler i 2022 vil være på omkring 60 terawatt-timer (TWh).

Til sammenligning ender det globale elforbrug på omkring 28 000 TWh i år. Dermed udgør elbilers opladning altså kun omkring 0,2 procent af det samlede elforbrug. Det svarer til strømforbruget i hele Singapore.

Elbiler kan øge efterspørgslen på strøm med op til 15 procent

BNEF har regnet på, hvordan elbiler i de kommende årtier kommer til at påvirke det globale elnet. Det er sket ved udregninger på baggrund af to scenarier:

  • Økonomisk omstilling: I dette scenarie er markedskræfterne den primære drivkraft for udbredelsen af elbiler, og der gennemføres ingen nye politikker for at fremme udbredelsen af elbiler. Elektriske biler udgør ¾ af salget i 2040.
  • Netto-nul-udledning: I dette scenarie arbejder alle lande mod netto-nul CO2-udledning i 2050. Elektriske biler udgør stort set al salg af nye biler i starten af 2030’erne.

I det første scenarie vil der være omkring 730 millioner elektriske biler – omkring halvdelen af bilparken – i 2040. Det vil øge efterspørgslen på strøm med 7 procent. I det andet scenarie vil der være mere end én milliard elbiler, hvilket vil øge efterspørgslen på strøm med cirka 9 procent.

Ikke alle køretøjer er personbiler, og derfor skal busser og lastbiler også medregnes. I scenariet for økonomisk omstilling vil efterspørgslen på strøm derfor stige til 11 procent, og i netto-nul-scenariet vil det stige til 15 procent.

22 procent stigning i Europa

Kigger man på de enkelte lande og områder, er der store forskelle. I Kina, hvor efterspørgslen på el er i stor vækst i disse år, vil elbiler øge efterspørgslen på strøm i det første scenarie i 2040 med 11 procent. I Europa vil det være omkring 22 procent.

Lykkes det at elektrificere næsten al vejtransport inden 2050 i det andet scenarie, vil det øge den globale efterspørgsel på elektricitet med 27 procent. Det lyder højt, men tallet bør sættes i perspektiv.

I 2021 genererede Kina 983 TWh elektricitet fra vind- og solenergi. Det er 25 gange mere end den globale flåde af elbiler brugte af strøm i samme periode. På samme tid tilføjede Kina 255 TWh ny vind- og solenergi til elnettet. Alene det er seks gange mere, end hvad den globale flåde af elektriske biler kommer til at forbruge af strøm over mange år.

Læs også: Nyheder om elbiler og selvkørende teknologi