Robotkirurger kan operere uden menneskelig assistance

De første forsøg med autonome robotkirurgisystemer, der udfører kirurgi uden menneskelig assistance, viser meget lovede resultater.

Robotkirurger kan operere uden menneskelig assistance

Brugen af robotter i operationsstuen er ikke ny, og vi har efterhånden længe hørt om læger, der bruger robotter til at hjælpe med at foretage operationer.

Autonome robotkirurgisystemer har potentiale til at forbedre effektiviteten og sikkerheden betydeligt i forhold til den nuværende teleopererede robotassisterede kirurgi. Autonome robotsystemer har til formål at give adgang til kirurgiske standardløsninger, der er uafhængige af enkeltpersoners erfaring og daglige ændringer i udførelsen.

Operationer på egen hånd

Forskere på John Hopkins University er nu ved at undersøge, om robotter kan udføre operationer på egen hånd uden hjælp eller assistance fra læger.

Forskerne har udviklet et system kaldet Smart Tissue Autonomous Robot (STAR). Operatøren af robotten har mulighed for at vælge mellem autonomt genererede kirurgiske planer, og robotten udfører så en lang række opgaver selvstændigt ud fra dem i forhold til de bedste løsninger.

Se også: Hvordan vil fremtidens tech ændre vores liv?

Klarede kirurgisk indgreb bedre end mennesker

I et af deres forsøg var robotten i stand til at udføre et kompliceret kirurgisk indgreb på en gris uden at have brug for hjælp fra mennesker til at styre den. Faktisk ser det ud til, at den gjorde et endnu bedre stykke arbejde, end mennesker ville gøre.

Den pågældende operation var en såkaldt anastomose af tyndtarmen, hvor enderne af en tarm forbindes igen, hvis de er blevet fjernet for at behandle for eksempel en tumor. Det vanskelige ved denne operation er, at små fejl kan forårsage utætheder, og da det er et blødt væv, kan det bevæge sig en hel del.

Ved at bruge STAR-systemet på fire grise viste det sig, at robottens suturering og sting var mere præcis og konsistent, og der blev ikke konstateret nogen lækager.

robot kirurgi
Forbedret autonom laparoskopisk bløddelskirurgi. A) STAR-systemets komponenter, herunder medicinske robotarme, aktiverede kirurgiske redskaber og et endoskopisk billeddannelsessystem med to kanaler med NIR- og 3D-struktureret lys. (B) Styringsarkitektur for den forbedrede autonome styringsstrategi for STAR.

Suturering er en kirurgisk betegnelse for dels sammensyning af operationssår eller andre sår og dels den anvendte tråd. Når den operative behandling er afsluttet, syes såret sammen, hvorved vævets funktion genetableres.

Der kan gå et stykke tid, før vi rent faktisk ser STAR-systemet blive brugt på mennesker, fremgår det af publikationen, men de første forsøg tegner lovende, og det kunne være en fremtid, vi måske kan se frem til en dag.

Se også: Nyheder om fremtidens teknologi