Tech trends for virksomheder i 2022

Hvilke teknologier skal virksomheder være klar til at kunne håndtere og benytte i deres forretning i 2022? Det har Deloitte givet deres bud.

Tech trends for virksomheder i 2022

Den teknologiske udvikling går hurtigt, og de virksomheder, der er hurtigst og bedst til at integrere ny teknologi, kan ende med at få med de største konkurrencefordele.

Deloitte, verdens største konsulentfirma, har givet deres bud på, hvilke teknologier der kommer til at præge virksomhedernes daglige gang i 2022 i rapporten Tech Trends 2022.

Teknologier, som virksomheder skal være opmærksomme på

Deling af data gøres let

Et væld af nye teknologier lover til at forenkle mekanikken i forbindelse med datadeling på tværs af og mellem organisationer og samtidig bevare privatlivets fred. Evnen til at dele sikrede data med andre inden for et økosystem eller en værdikæde kan skabe nye forretningsmodeller og produkter.

Det kan for eksempel være ved at samle kliniske data på fælles platforme i de tidlige dage af COVID-19-pandemien, så forskere, sundhedsmyndigheder og lægemiddelproducenter bliver i stand til at fremskynde udviklingen af behandlinger og vacciner.

Desuden har de samme protokoller for datadeling hjulpet lægemiddelproducenter, offentlige myndigheder, hospitaler og apoteker til at koordinere og udføre ekspansive vaccinationsprogrammer, der prioriterer effektivitet og sikkerhed og samtidig bevarer intellektuel ejendomsret.

Cloud går vertikalt

Såkaldte hyperscalers og SaaS-leverandører vil i stigende grad samarbejde med globale systemintegratorer og kunder for at levere modulopbyggede, vertikalspecifikke forretningstjenester, der nemt kan overtages og bygges videre på til unikke opgaver.

Deloitte forklarer, at implementering af applikationer bliver en samlingsproces i stedet for en skabelse i takt med, at denne tendens tager fart.

Forretningsprocesser vil derfor blive strategiske råvarer, der skal købes, hvilket vil frigøre organisationer til at fokusere dyrbare udviklingsressourcer på kritiske områder inden for strategi og konkurrencemæssig differentiering.

Blockchain klar til forretning

Kryptovalutaer og non-fungible tokens (NFT’er) fanger mediernes overskrifter, lyder det i rapporten, men blockchain-teknologien er også godt på vej til at skabe reel produktivitet i virksomhederne.

Blockchain-teknologien vil fundamentalt ændre måden at drive forretning på tværs af organisatoriske grænser. Den vil også hjælpe virksomheder med at gentænke, hvordan de producerer og håndterer data, brand, faglige og professionelle certificeringer, ophavsrettigheder og andre håndgribelige og digitale aktiver.

Nye tekniske fremskridt og lovgivningsmæssige standarder, især inden for ikke-offentlige netværk og platforme, vil være med til at drive virksomhedernes udbredelse ud over finansielle serviceorganisationer, lyder det ifølge Deloitte.

Det vil ske i takt med, at virksomhederne bliver fortrolige med blockchain, så virksomhederne kan udvide deres produktporteføljer og skaber nye værdistrømme.

Automatisering i stor skala

Stillet over for stigende teknologisk kompleksitet og højere forventninger af stabilitet og tilgængelighed har nogle virksomheder brug for en radikal omlægning af deres it-organisationer.

De er nødt til at identificere gentagende, manuelle processer og anvende en kombination af teknik, automatisering og selvbetjening. Nettoresultatet er strømlinede tidslinjer, hurtigere levering af værdi og mere effektiv og stabil it over hele linjen.

Denne form for automatisering repræsenterer en enorm, men endnu underrealiseret, mulighed for virksomheder, slår Deloitte fast.

Cyber AI til forsvar

Brugen af 5G vokser sammen med antallet af netværksforbundne enheder. Fjernarbejde vinder frem, og angreb fra tredjepart bliver stadig mere skadelige.

Det er på tide at gøre brug af AI-backup, lyder det fra Deloitte. Cyber AI kan være et kraftfuldt forsvar, der gør organisationer i stand til ikke blot at reagere hurtigere, end deres angribere kan bevæge sig, men også til at forudse disse træk og handle på forhånd.

AI kan udvides ud over etablerede applikationer, for eksempel ved at bruge den til at fremskynde dataanalyse, identificere uregelmæssigheder og opdage trusler. Disse nye AI-teknikker kan hjælpe menneskelige analytikere til at fokusere på forebyggelse og udvikle en mere proaktiv og modstandsdygtig it-sikkerhed. Efterhånden som AI bliver indført i hele virksomheden, kan den også udnyttes til at beskytte værdifulde AI-ressourcer og bekæmpe AI-drevne angreb.

Se også: Hvordan vil teknologi ændre vores liv og samfund?

Teknologistakke

Med eksplosionen af “intelligente enheder” og den øgede automatisering af fysiske opgaver skal virksomheder overveje, hvordan de kan håndtere, vedligeholde og sikre forretningskritiske fysiske aktiver som intelligent fabriksudstyr, automatiserede robotter, inspektionsdroner, helbredsmonitorer og andre produkter.

Fordi udfald kan være forretnings- eller livstruende, skal enheder i de såkaldte teknologistakke være på de højeste niveau, når det gælder systemernes oppetid og modstandsdygtighed. En ny tilgang til styring og overvågning af enheder kan være nødvendig for at hjælpe it-afdelingen med at håndtere ukendte standarder, lovgivningsmæssige organer og etiske bekymringer.

Se også: Nyheder om fremtidens teknologi