EU beder WTO stoppe Kinas politik om teknologipatenter

Kina truer med kæmpe bøder, hvis virksomheder i EU sagsøger kinesiske virksomheder for brud på patenter. Nu beder EU WTO om hjælp.

EU beder WTO stoppe Kinas politik om teknologipatenter

EU har lagt sag an mod Kina hos Verdenshandelsorganisation (WTO) i et forsøg på at få ændret en bestemmelse, som unionen hævder forhindrer selskaber med patenter i at få passende betaling fra særligt kinesiske producenter.

Problemet handler om såkaldte retssagsforbud, der har eksisteret siden august 2020, hvor kinesiske domstole har udstedt afgørelser – kendt som “anti-suit injunctions” – for at lægge pres på EU-virksomheder med patenter på højteknologi og forhindre dem i at beskytte deres teknologier på retmæssig vis.

Store bøder for at sagsøge for patentbrud

Kinesiske domstole bruger også truslen om store bøder til at afskrække europæiske virksomheder fra at gå til udenlandske domstole.

Den kinesiske såkaldte Højeste Folkedomstol besluttede, at overtrædelse af påbuddet kan sanktioneres med en dagbøde på 130 000 euro per dag. Siden da har kinesiske domstole vedtaget fire af sådanne anti-suit injunctions mod udenlandske patenthavere.

EU hævder ikke overraskende, at dette forhindrer muligheden for indehavere af vigtig teknologi, inklusive teknologi inden for 3G, 4G og 5G, i at få retfærdig betaling fra selskaber og henviser til aktuelle situationer omhandlende mobilproducenter. EU mener, at forbuddene bliver brugt af kinesiske selskaber til at lukrere på europæisk teknologi.

Skader innovation og vækst i Europa

Denne kinesiske politik er yderst skadelig for innovation og vækst i Europa, idet den reelt fratager europæiske teknologivirksomheder muligheden for at udøve og håndhæve de rettigheder, der giver dem en teknologisk fordel.

Sagen er et første skridt i tvistbilæggelsesprocedurer med WTO. Efter sagsanlægget har parterne 60 dage til at forsøge at nå til enighed. Lykkes det ikke, kan EU bede om, at et voldgiftspanel udpeges.

Valdis Dombrovskis, der er næstformand og kommissær for handel i EU, slår fast, at EU-virksomheder har ret til at søge retfærdighed på rimelige vilkår, når deres teknologi anvendes ulovligt.

Se også: Hvem er de største tech-selskaber?

Må have hjælp fra WTO

EU har ved flere lejligheder rejst dette spørgsmål over for Kina i et forsøg på at finde en løsning, men uden held.

Da de kinesiske foranstaltninger ifølge EU er uforenelige med WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS), har EU altså anmodet om konsultationer i WTO.

Se også: Nyheder om international tech