EU: Nu kommer lovgivning rettet mod Big Tech

De største partier i EU er nået til enighed om en aftale, der skal dæmme op for konkurrenceforvridende adfærd hos Big Tech.

EU: Nu kommer lovgivning rettet mod Big Tech

EU-myndighederne har gennem årene arbejdet på at få udarbejdet regelsæt møntet på bedre at kunne tøjle de store techvirksomheder, også kaldet Big Tech, såsom Apple og Google.

Det sker som led i bestræbelser på at dæmme op for konkurrencebegrænsende praksis i den digitale økonomi. Nu er Europa-Parlamentets største politiske partier så nået til enighed om en aftale.

Vil dæmme op for Big Techs digitale magt

Aftalen skal gælde for virksomheder med en markedsværdi på over 80 milliarder euro, der samtidig tilbyder mindst én internettjeneste, for eksempel onlinesøgning. Det skriver Financial Times.

At reglerne er udformet til at ramme virksomheder ud fra de kriterier, betyder, at flere virksomheder end forventet vil blive omfattet af EU’s lovgivning for digitale markeder.

Udover Apple og Google vil også virksomheder som Amazon, Meta (Facebook) og Microsoft, Alibaba og Booking.com blive omfattet af lovgivningen.

Hvis alt går som planlagt, vil EU være klar til at præsentere det endelige lovforslag i 2022. Forslaget skal først godkendes af EU’s medlemsstater, før det kan vedtages.

Fælles budskab til hele det digitale marked

Udover at EU ønsker at forbyde konkurrencebegrænsende adfærd, for eksempel ved at udnytte en dominerende stilling i en sektor til at underminere konkurrenternes tjenester, skal lovgivningen også styrke de enkelte lande, så landenes respektive konkurrencemyndigheder får større beføjelser til at undersøge teknologivirksomheders opkøb af mindre rivaler.

Omfanget af lovgivningen skulle have været til diskussion i EU. Nogle partier ønskede en regulering, der kun er målrettet mod de største teknologivirksomheder, men det blev altså til ”et fælles budskab til markedet om, at det skal være slut med urimelig forretningspraksis på de digitale markeder”, som Andreas Schwab, der leder forhandlingerne om EU’s Digital Markets Act (DMA), udtrykker det.

Også i USA er de store tech-giganter genstand for grundige undersøgelser af deres forretningsmetoder. I USA benytter man midlertidig mere håndfaste metoder og både lovgivere, Republikanere og Demokrater mener, at de store tech-selskaber skal ændres på helt fundamentalt niveau, for eksempel ved at splitte dem op i mindre selskaber.

Se også: De største IT-giganter i verden

Lovgivning for håndtering af ulovligt og skadeligt indhold ikke klar

Forhandlingerne i EU gik også på, hvorvidt målrettede reklamer skal forbydes. Resultatet blev, at det ikke bliver gjort forbudt ved lovgivning, så længe der altså er samtykke til det fra brugerne. Der bliver dog indført strenge restriktioner, herunder beskyttelse af børn, og strengere krav om gennemsigtighed.

Et andet brandvarmt emne inden for digitale tjenester er, hvordan de store teknologivirksomheder skal håndtere ulovligt eller skadeligt indhold på nettet samt fake news.

Her er EU endnu ikke klar med en fælles holdning, men myndighederne håber, at de kan præsentere mere på den front i starten af 2022.

Se også: Nyheder om international tech