Teknologiske trends inden for sundhedssektoren i 2022

Sundhedssektoren er godt i gang med en stor forvandling via nye teknologiske muligheder som AI, VR, digitale tvillinger og genomforskning.

Teknologiske trends inden for sundhedssektoren i 2022

Mange sundhedsvirksomheder, som ikke nødvendigvis traditionelt betragtes som teknologivirksomheder, har de sidste par år rettet deres opmærksomhed mod teknologi for at tilpasse sig nye tider, blandt andet forårsaget af den globale pandemi.

Det forventes, at sundhedsudbyderne i større stil vil øge investeringerne i teknologi og digitale løsninger i løbet af de næste fem år. Vi vil se vækst inden for områder som telemedicin, personlig medicin, genomik og wearables, hvor kunstig intelligens (AI), cloud computing, extended reality (XR) og Internet of Things (IoT) bruges til at udvikle og levere nye behandlinger og tjenester.

Sådan ændrer sundhedsvæsenet sig i fremtiden

Bernard Marr er en internationalt kendt fremtidsforsker, og han hjælper organisationer med at forbedre deres forretningsresultater, bruge data mere intelligent og forstå konsekvenserne af nye teknologier som kunstig intelligens, big data, blockchains og Internet of Things. Han giver sit bud på de vigtigste trends inden for teknologi i sundhedssektoren.

Fjernbehandling og telemedicin

I løbet af de første måneder af pandemien steg procentdelen af sundhedskonsultationer, der blev udført på afstand, fra 0,1 procent til 43,5 procent.

I 2022 forventer Bernard Marr, at der vil blive udviklet endnu bedre muligheder for at undersøge, diagnosticere og behandle patienter på afstand. I fjerntliggende områder og steder, hvor der er mangel på læger, kan denne tendens potentielt redde liv ved at udvide adgangen til medicinsk behandling dramatisk.

Marr nævner selv, at det kan være vigtigt i store lande som Kina og Indien, men selv i en lille land som Danmark kan fjernbehandling og telemedicin få betydning for, om vi stadig kan få folk til at bo i tyndt befolkede områder eller ej.

Udvidet virkelighed til klinisk uddannelse og behandling

Extended reality (XR) er en samlebetegnelse for virtual reality (VR), augmented reality (AR) og mixed reality (MR). VR-headsets kan bruges til at uddanne læger og kirurger, så de kan få et nært kendskab til menneskekroppens funktion uden at udsætte patienter for fare eller kræve et lager af medicinske kadavere.

VR anvendes også i forbindelse med behandling, for eksempel til at træne børn med autisme i sociale og håndteringsmæssige færdigheder. Det er også blevet brugt til at lette kognitiv adfærdsterapi (CBT) for at hjælpe med kroniske smerter, angst og endda skizofreni.

At skabe mening i medicinske data med AI og maskinlæring

Det vigtigste anvendelsesområde for AI i sundhedssektoren er, som i andre sektorer, at hjælpe med at skabe mening i den enorme mængde rodede, ustrukturerede data, der er tilgængelige til registrering og analyse. Inden for sundhedssektoren kan dette tage form af medicinske billeddata – røntgenbilleder, CT- og MR-scanninger.

Kunstig intelligens kan også bruges til opkvalificering af menneskelige medarbejdere, og et andet vigtigt anvendelsesområde er automatisering af den første patientkontakt for at frigøre klinikernes tid til mere værdifuldt arbejde.

Se også: Antallet af medicinske IoT-produkter eksploderer

Digitale tvillinger

Digitale tvillinger indebærer, at der skabes modeller baseret på data fra den virkelige verden, og som kan bruges til at simulere ethvert system eller enhver proces. Der bliver talt meget om digitale tvillinger i forbindelse med metaverset.

Inden for sundhedssektoren omfatter denne tendens idéen om den “virtuelle patient” – digitale simuleringer af mennesker, der bruges til at teste lægemidler og behandlinger med det formål at reducere den tid, som det tager at få nye lægemidler fra designfasen til almindelig brug.

Se også: Hvad laver de store techgiganter?

Personaliseret medicin og genomforskning

Moderne teknologi, herunder genomik, AI og digitale tvillinger som nævnt ovenfor, gør det muligt at anlægge en langt mere personlig tilgang, hvilket resulterer i behandlinger, der kan skræddersys helt ned på det individuelle niveau.

Se også: Nyheder om international tech