Aarhus får EU’s største geotermianlæg

Danmarks første geotermianlæg i storskala skal opføres i Aarhus og skal fra 2030 levere grøn fjernvarme til 30.000 husstande. Det bliver samtidig EU's største geotermianlæg.

Aarhus får EU’s største geotermianlæg

Op mod 15-20 procent af Danmarks varmebehov kan dækkes med geotermi. Sådan lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Det er et stort potentiale, som man fra politisk side har besluttet at udnytte. Den politiske vilje viser sig nu i form af Danmarks første og geotermianlæg i storskala. Det er samtidig det største af sin slags i EU.

Bag anlægget står fjernvarmeselskabet AffaldVarme Aarhus og geotermioperatøren Innargi A/S. Sidstnævnte har i denne anledning fået en kapitalforhøjelse, så virksomheden nu ejes i fællesskab af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi.

Det kommende geotermianlæg skal producere nok geotermisk varme til at dække forbruget i cirka 35.000 huse i Aarhus, skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

”Vi har set, hvordan andre teknologier som vind- og solenergi har udviklet sig til i dag at være fuldt ud konkurrencedygtige. Nu er turen nået til geotermi,” siger Dan Jørgensen, klimaminister, og tilføjer:

”Geotermi har den åbenlyse fordel, at vandet kan pumpes op uanset, om det blæser eller solen skinner. Det er altså ikke bare en grøn varme – den er også stabil året rundt. Derfor ser jeg et stort potentiale i geotermi for klimavenlig kollektiv varmeforsyning i ikke mindst de større byer i Danmark. Det betyder samtidig, at vi vil kunne skrue ned for brugen af andre brændsler som for eksempel biomasse”.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Henter varme to kilometers under jordoverfladen

Det geotermiske anlæg får en kapacitet på 110 megawatt og vil altså kunne dække 35.000 huses forbrug af fjernvarme. Det svarer ifølge AffaldVarme Aarhus til omkring 20 procent af fjernvarmebehovet i Aarhus. Anlægget vil samtidig reducere de årlige CO2-udledninger med cirka 165.000 ton CO2.

Anlægget pumper mere end 40 grader varmt vand op fra en dybde på 1 til 2 kilometer og fører det ud i fjernvarmeanlægget efter yderligere opvarmning ved hjælp af en varmepumpe.

Projektet igangsættes uden statslig støtte og på baggrund af klimaaftalen fra juni 2020 og den opfølgende aftale fra december 2021, som et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev enige om.

Danmarks første geotermianlæg i storskala forventes idriftsat inden udgangen af 2030.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi