Bæredygtige byggematerialer kan blive et nyt dansk eksporteventyr

Et nyt dansk eksporteventyr kan vente forude: Dyrkning af biogene ressourcer til byggevarer. I dag står byggesektoren nemlig for en stor del af den globale CO2-udledning.

Bæredygtige byggematerialer kan blive et nyt dansk eksporteventyr

Forskere fra Aalborg Universitet vil gøre op med klimatunge materialer som beton, stål, tegl og mineraluld. I stedet skal Danmark dyrke fremtidens fornybare byggevarer, herunder halm, hør og tang.

Byggeindustrien er en enorm klimasynder. Faktisk stod sektoren ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) for intet minde end 39 procent af energi- og procesrelaterede CO2-udledninger i 2018. Der kan derfor hentes massive klimagevinster ved at overgå til mere bæredygtige byggematerialer, som ikke belaster klimaet på samme måde som blandt andet beton, stål, tegl og mineraluld.

Hvad kan biogene materialer bruges til?

Inden for byggeri kan biogene byggematerialer blandt andet bruges til bærende konstruktioner som bjælker, søjler, skiver og præfabrikerede elementer, men også til bygningsdele som beklædning, overflader, tagdækning og som isoleringsmaterialer for varme, lyd og brand. Det kan også bruges som kapillarbrydende materialer, armering i puds og plader, aptering og interiør.

Kilde: Aalborg Universitet

Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har det seneste års tid samarbejdet med Københavns Universitet og ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Resultatet af analysen viser, at der er et meget stort potentiale i at bruge biogene byggevarer for at nedsætte udledningen af CO₂ fra byggeri.

”Byggeri er en stor og ressourcekrævende synder i det globale klimaregnskab. Problemet er, at mange byggevarer består af knappe ressourcer. Samtidig er produktionen CO2-tung og belaster vores miljø. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi i forskningsgruppen kan præsentere en anden og mere klimavenlig vej for byggebranchen,” siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker og ph.d. på instituttet BUILD på Aalborg Universitet.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Danmark kan nedsætte CO₂-udledningen markant

Analysen viser, at udledningen af CO₂ fra byggerier kan nedsættes, ligesom kulstof, der er indfanget fra atmosfærens CO₂, kan lagres i vores bygninger, hvis vi i Danmark anvender biogene byggevarer.

Ved at overgå til bæredygtige materialer vil man kunne hente en CO₂-gevinst, der svarer til hele det nuværende danske forbrug af beton.

Med 8 750 kilometer kyst og en historie som et industrialiseret landbrugsland er Danmark tilmed i en ganske gunstig situation. Det vil nemlig være muligt selv at dyrke fremtidens byggevarer. De biogene byggevarer kan produceres fra skovbrug, landbrug og marine miljøer i Danmark, lyder det. Så længe arealet forvaltes bæredygtiget, vil materialerne være tilgængelige hvert år fra samme landareal, og dermed er ressourcerne fornybare.

”De biogene byggevarer er en gamechanger af den positive slags for byggebranchen. Og hvem ved – måske kan de danske biogene byggevarer munde ud i et nyt, dansk eksporteventyr,” siger seniorforsker og ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi