Batterier bliver langt grønnere i 2022

Batteriteknologier står over for et stort grønt fremskridt i 2022 ved at blive genanvendelige, sporbare og koboltfri, forklarer eksperter.

Batterier bliver langt grønnere i 2022

Produktionen af lithiumbatterier vil stige kraftigt i 2022, og frem mod 2030 forventes den globale efterspørgsel efter batterier at være 14 gange så stor som den var i 2020, ifølge tal fra Europa-Kommissionen.

Den eksponentielle globale vækst i efterspørgslen efter batterier vil desuden føre til en tilsvarende stigning i efterspørgslen efter råstoffer, herunder kobolt, lithium, nikkel og mangan, hvilket vil have en betydelig indvirkning på miljøet.

Bilbatterier uden kobolt

En øget bevidsthed om cirkulær økonomi og bekymringer om, hvordan kobolt udvindes – en vigtig komponent i litiumbatterier – vil føre til et stort skift mod nye batterityper, der kan genbruges og er koboltfrie. Det vurderer Amrit Chandan, direktør og medstifter af Aceleron Energy i et indlæg på Wired. Aceleron Energy har specialiseret sig inden for ren teknologi med særligt fokus på bæredygtige litiumbatteripakker, der kan vedligeholdes, opgraderes og genbruges.

Kobolt er med til at gøre lithiumbatterier egnede til brug i bilsektoren. Størstedelen af verdens kobolt kommer imidlertid fra Den Demokratiske Republik Congo, hvor minedriften er forbundet med både miljø- og menneskerettighedskrænkelser.

Næste år vil batteriproducenterne, forklarer Amrit Chandan, arbejde på at reducere mængden af kobolt i deres litiumceller eller gå over til koboltfrie kemier, som for eksempel lithium-jernphosphat. Lithium-jernphosphat er fremherskende i stationære strømforsyningsanvendelser.

Kobolt anses for at være den største risiko i materialefødekæden for elektriske køretøjer på både kort og mellemlang sigt, så kan bilproducenterne komme uden om den del af batteriproduktionen, vil det give mere sikker og stabil produktion. Det skriver energy.gov.

Formentlig vil bilproducenterne også afprøve alternative batterikemier som for eksempel natriumioner, som har lave omkostninger og ingen kontroversielle materialer, forklarer Chandan.

Sporbare batterikomponenter

Som led i den cirkulære økonomi vil vi også se et større fokus på at forbedre revisionen og sporbarheden af batterikomponenter. Dette vil gøre det muligt for producenterne at garantere, at deres batterier enten er koboltfrie, eller at de indeholder kobolt, der er etisk korrekt fremstillet.

Dette vil også gøre det muligt for producenter og forbrugere at spore, hvor meget af et batteri der er blevet genanvendt, genbrugt eller genanvendt, når det når slutningen af sin levetid.

Se også: Teknologier til en grønnere verden

700 gange større affaldsmængder

Den stigende anvendelse af batterier vil også føre til voksende affaldsmængder, men antallet af lithiumbatterier, der kan genanvendes, forventes, at stige 700 gange fra 2020 til 2040 oplyser Europa-Komissionen.

Batteriaffald ved slutningen af levetiden for et batteri er dog et stort problem, som industrien må tage fat på, når det gælder litiumbatterier.

Næste år vil producenterne undersøge alternativer til punktsvejsningsteknologi og andre permanente samlingsteknikker, som vil gøre det lettere at genanvende batterierne.

Se også: Dyr og besværlig produktion og genbrug af batterier

Retten til at reparere

I 2021 var der rigtig stor interesse for “ret til reparation” (right to repair) inden for teknologi. Batteriproducenterne er også nødt til at handle i overensstemmelse hermed. Det har forbrugernes fokus og regeringer rundt om i verden er begyndt at indføre lovgivning, der kræver, at e-affald (herunder batterier) skal genanvendes, genfremstilles eller genbruges på korrekt vis.

EU har for eksempel fremlangt European Green Deal, der skal styrke forbrugernes ret til at reparere produkter til rimelige priser med henblik på at forlænge varers levetid og fremme målsætningerne for den cirkulære økonomi.

Alt i alt kan 2022 blive et vendepunkt for industrien og bidrage til at gøre batterierne grønnere.

Se også: Nyheder om green tech