Rapport: Den danske varmesektor kan let gøres mere miljøvenlig

Den danske varmesektor kan nemt og hurtigt omstilles til at blive mere miljøvenlig. Varmeplan Danmark 2021 viser, hvordan det kan gøres.

Rapport: Den danske varmesektor kan let gøres mere miljøvenlig

Varmesektoren kan omstilles hurtigt og med eksisterende teknologi. Varmeplan Danmark 2021, en rapport fra Aalborg Universitet (AAU), anbefaler en udbygning af fjernvarmen og fokus på udnyttelse af geotermi og overskudsvarme fra industri, datacentre og Power2X som den mest hensigtsmæssige metode til at omstille varmesektoren i Danmark.

Rapporten Varmeplan Danmark 2021 anvender den nyeste viden om energiforbrug, overskudsvarme og teknologi som grundlag for at vurdere, hvor der bør sættes ind.

Bør satse på energibesparelser i bygninger

Rapporten slår fast, at det er afgørende, at vi satser på energibesparelser i vores bygninger. Over en tredjedel af verdens samlede energiforbrug og 40 % af CO2-udledningerne kommer fra bygninger. Energirenoveringer af bygningsmassen er en vigtig brik i den grønne omstilling, hvis det skal ske mest effektivt og hurtigt, lyder anbefalingen.

Derudover skal fjernvarmen udbygges, for det er den økonomisk mest fordelagtige vej til omstilling af varmesektoren. Udbygningen skal ske i takt med, at vi nedlægger naturgas og oliefyr og nye byområder opstår.

Stort potentiale i overskudsvarme

Endelig understreger rapporten også, at der er stort potentiale for geotermi og overskudsvarme i Danmark og bør sættes meget mere i spil i fremtiden.

Der er primært tale om overskudsvarme fra industri, datacentre og Power2X. Power2X handler om at bruge elektricitet, når det er billigt. Det vil være med til at øge værdien af vindkraft og er en fleksibel løsning. Den kan også konvertere el til elektrofuels, som kan fremskynde den grønne omstilling af tung transport til lands, til vands og i luften.

Se også: Hvad er greentech?

Kræver de rette politiske rammevilkår

AAU-professor Brian Vad Mathiesen, som er en af hovedkræfterne bag Varmeplan 2021, forklarer, at der nu er fremlagt en plan, men at det er både økonomisk og miljømæssigt afgørende, at opgaven gribes rigtigt an med både målrettet planlægning og de rette politiske rammevilkår.

“Derfor er det et vigtigt budskab fra os, at alle kommuner bør udarbejde en strategisk varmeplan, der ser på fjernvarmeudvidelse og på, hvilke varmekilder der skal anvendes i fjernvarmen. Og så skal politikerne og myndighederne kigge på rammevilkårene, så energibesparelser og brugen af overskudsvarme og geotermi bliver det oplagte”, siger Brian Vad Mathiesen.

Se også: Nyheder om grøn teknologi