Den globale CO₂-udledning topper allerede i 2023

Ny rapport viser, at den globale CO2-udledning kan toppe allerede i år - to år hurtigere end tidligere ventet. Men klimamålene er ikke inden for rækkevidde af den grund.

Den globale CO₂-udledning topper allerede i 2023

Vi hører den ene dystre udmelding om klimaets tilstand og udvikling efter den anden. Men pludselig er en yderst positiv nyhed dukket op: CO₂-kurven er ved at knække, viser ny rapport.

Det Internationale Energiagentur (IEA) oplyser i rapporten World Energy Outlook 2023, at man forventer, at udledningen af CO₂ topper ”i midten af 2020’erne”. En dertilhørende pressemeddelelse oplyser ”inden 2025”. Det er to år tidligere end sidste års forventning.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Udledningen kan toppe i 2023

IEA’s egne tal viser dog, at det kan ske allerede i 2023. At IEA så alligevel oplyser ”inden 2025”, er af forsigtighedsprincip. Hvornår CO₂-udledningen forventes at toppe, påvirkes nemlig af faktorer som økonomisk vækst, vejr og andre faktorer.

Under det nuværende politiske scenarie viser figur 1.15 i IEA’s rapport, at udledningen topper allerede i 2023.

Det britiske klimamedie Carbon Brief har genskabt grafen, som viser CO₂-udledningen under forskellige scenarier. Grafen viser, at CO₂-udledningen er steget år efter år siden 1965 (den sorte linje).

Den grå linje viser, hvordan IEA forventede, at CO₂-udledningen ville udvikle sig forud for COP21-topmødet i Paris i 2015. Da forventede man, at udledningen ville stige i mere eller mindre samme voldsomme tempo som i årtierne forinden.

Siden da er der blevet gennemført talrige klimaaftaler i et forsøg på at begrænse den globale temperaturstigning. Indførelsen af disse klimaaftaler samt udviklingen og udbredelsen af grønne teknologier har sat en gevaldig stopper for stigningen i den globale CO₂-udledning.

Det fik i 2021 IEA til at konkludere, at tiltagene var tilstrækkelige til at forvente, at den globale CO₂-udledning var ved at stoppe (gråblå linje). I 2022 ændrede IEA prognosen, så CO₂-udledningen faldt endnu hurtigere. Historien har gentaget sig i den seneste rapport, hvor IEA nu forventer et endnu større fald i CO₂-udledningerne – og altså at udledningerne har toppet allerede i 2023.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Nuværende klimaaftaler og grønne teknologier er ikke nok

Bare fordi CO₂-udledningsniveauet er ved at have toppet, er det ikke ensbetydende med, at klimakrisen er løst – faktisk slet ikke.

Der udestår nemlig stadig en enorm udfordring i at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grad sammenlignet med niveauet i 1990.

Trods de bedre udsigter er de nuværende klimaaftaler og niveauet for den grønne omstilling slet ikke tilstrækkelig til at nå målet om en netto-nul-udledning i 2050 (den gule linje). Der kræver langt mere ambitiøse klimaaftaler og tiltag, end der er implementeret i dag, for at begrænse den globale temperaturstigning.

IEA bemærker også vigtigheden af, at de politiske aftaler der bliver vedtaget, rent faktisk også skal overholdes, for at klimamålene kan nås.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi