EU øger mål for vedvarende energi og energieffektivitet

I 2030 skal EU reducere sine nettodrivhusgasudledninger med 55 procent sammenlignet med niveauet i 1990. For at nå målet skruer EU’s energiministre nu op for ambitionerne.

EU øger mål for vedvarende energi og energieffektivitet

EU’s samlede lovpakke for grøn omstilling, Fit For 55, er mandag forhandlet på plads i Luxembourg. Forhandlingerne har resulteret i, at de europæiske energiministre er blevet enige om at øge ambitionerne for energieffektivitet og vedvarende energi.

Netop energieffektivitet og vedvarende energi er to mål, som ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er helt centrale for at sikre EU’s uafhængighed af russisk energi. Målene spiller også en afgørende rolle i den grønne omstilling, hvor EU stræber efter at reducere nettodrivhusgasudledningerne med 55 procent sammenlignet med niveauet i 1990.

”Det er en rigtig god dag for Europa. De højere mål for energieffektivitet og for vedvarende energi er ikke kun centrale for den grønne omstilling af Europa, men også afgørende for at sikre Europas uafhængighed af russisk energi. Internationalt har Danmark vist vejen med topmøderne i Esbjerg og Sønderborg. Og nationalt er vi med aftalen i lørdags gået forrest med større VE-udbygning (vedvarende energi, red.) i Danmark. Nu har vi fået de andre EU-lande med på at øge målene, og det vil også give store muligheder for dansk erhvervsliv,” siger klima,- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Mål om energieffektivitet hæves til 36 procent

Aftalen betyder, at målet for energieffektivitet hæves fra de nuværende 32 procent til 36 procent i 2030. At øge målet om energieffektivitet er en stor bidragyder til opfyldelsen af EU’s klimamål om mindst 55 procent reduktion i 2030.

Derudover suppleres målet blandt andet af opjustering af energispareforpligtelsen til 1,5 procent, nye bestemmelser om energireduktioner, udvidet krav om energirenovering målrettet alle offentlige organer og nye krav til inden for varme- og køleområdet og ift. transmission og distribution af energi.

Mål om vedvarende energi hæves til 40 procent

Det andet vigtige mål, som skal sikre reduktionerne af drivhusgasudledningerne i EU i 2030, er anvendelsen af vedvarende energi. Ifølge EU’s energiministre hæves målet for niveauet for vedvarende energi fra 32,5 procent til 40 procent i 2030.

Dertil suppleres målet om mere vedvarende energi også af nye, skærpede bæredygtighedskriterier vedrørende anvendelse af skov- og landbrugsbiomasse, et CO2-fortrængningskrav i transportsektoren, der skal erstatte det nuværende krav om minimumsandel af VE i forbruget, og et tiltag til at understøtte efterspørgslen efter ikke-biomassebaserende VE-brændstoffer i transportsektoren og industrien.

Det suppleres også af nationalt-bindende delmål for andelen af VE i varme- og kølesektoren og benchmarks for andelen af VE i bygningers og i industriens slutforbrug og fælles grænseoverskridende VE pilot-projekter til havs.

Næste skridt i processen er, at aftalerne nu skal forhandles på plads i Europa-Parlamentet.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi