Hvor meget CO₂ udleder 5G-mobilnettet?

Ny bæredygtighedsrapport fra Telia viser, at udrulningen af 5G-net er en klimasynder på kort sigt, men den efterfølgende drift sparer for store mængder CO₂.

Hvor meget CO₂ udleder 5G-mobilnettet?

5G-mobilnet er ikke kun hurtigere, har øget kapacitet og reduceret responstid. Det er også en mere CO2-venlig netværksteknologi. Det viser en ny undersøgelse, som Telia og klimakonsulenthuset Footprint Firm har lavet som en del af teleselskabets årlige bæredygtighedsrapport. I denne har Telia regnet på, hvor meget CO₂ der udledes både under udrulningen af netværket og den efterfølgende drift.

Udrulningen af 5G-netværk sætter et tydeligt aftryk på klimaet. I 2020 stod netværksopgraderinger og konstruktionsarbejde for 13 procent af teleselskabets CO₂-udledning svarende til knap 9.500 ton CO₂. Nedenfor ses en fremskrivning for CO₂-udledningen fra både opførelsen af ny 5G-netværksinfrastruktur og den efterfølgende drift.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

5G-udrulningen kan ses i klimaregnskabet

I 2021, hvor Telias 5G-udrulning har været omfattende, steg CO₂-udledningen med omkring 50 procent, og i år ventes CO₂-udledningen at være cirka 60 procent højere sammenlignet med i 2020. I 2023, hvor Telias 5G-opgraderinger afsluttes, topper udledningen – her er den en anelse højere end året forinden.

Når først opgraderingerne er gennemført, begynder 5G-teknologien dog at være en klimagevinst sammenlignet med ældre netværksteknologi. I 2024 falder Telias CO₂-udledninger fra 5G-netværksinfrastrukturen til 2020-niveauet, og i de efterfølgende år fortsætter udledningen med at falde yderligere. I 2028 sker der et enormt dyk i udledningen, og i 2030, hvor Telia sigter efter at være CO2-neutral, forventer selskabet, at 5G-netværket kun udleder knap 30 procent af, hvad det gjorde i 2020.

Det grønnere 5G-mobilnet i fremtiden ventes at blive en realitet, alt imens danskernes dataforbrug kommer til at stige cirka 20 procent om året. Det kan lade sig gøre, fordi 5G-teknologi er i stand til at overføre data fem gange mere effektivt end 4G. Der kan med andre ord leveres meget mere data per kilowatttime, der forbruges. Samtidig bliver det danske elnet også grønnere.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Øget CO₂-udledning fra opgraderinger tjent hjem inden 2027

Telias igangværende udrulning af 5G betyder, at teleselskabets CO₂-udledning er steget 4,5 procent i 2021 sammenlignet med 2020. På grund af den førnævnte markant lavere udledning under driften er kommunikations- og bæredygtighedschef Mads Houe dog optimistisk. Han forventer, at den øgede udledning fra netværksopgraderingerne er ”tjent hjem” igen inden 2027 takket være den øgede energieffektivitet.

”Netværksmoderniseringen og introduktionen af 5G medfører en række ’engangsposter’ i vores CO2-udledning, der ikke fortsætter, når moderniseringsarbejdet er færdigt. Det betyder, at vores CO2-aftryk vil falde fra 2023, hvor hovedparten af moderniseringen er gennemført. Samtidig er 5G mere energieffektiv end tidligere netværksteknologier, og kan flytte mere data pr. kWh. Det betyder, at det opgraderede netværk kan imødekomme danskernes stigende dataforbrug med et relativt mindre energiforbrug,” forklarer han.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi