Megaton, en af verdens største energiparker, skal opføres i Ringkøbing-Skjern

Danske GreenGo Energy skal opføre energiparken Megaton, der bliver en de største af sin slags. Her skal sol- og vindenergi omdannes til 1 mio. ton grønne brændstoffer om året.

Megaton, en af verdens største energiparker, skal opføres i Ringkøbing-Skjern

En energipark, der bliver blandt verdens største, er på vej til Ringkøbing-Skjern Kommune inden 2030. I en pressemeddelelse oplyser det danske energiselskab GreenGo Energy, at selskabet netop har indgået en aftale med den vestjyske kommune om at opføre en stor energipark med en kapacitet på 4 gigawatt.

De 4 gigawatt dækker over solcelle- og vindmølleparker, der skal opføres nær anlægget. De skal bruges til at levere vedvarende energi til et elektrolyseanlæg med en kapacitet på 2 gigawatt. Anlægget skal generere brint, der omdannes til mere end én million ton grønne brændstoffer om året til brug i lastbiler, fly og skibe. Processen er også bedre kendt som Power-to-X eller blot PtX.

“Med Megaton-projektet og udviklingen af én af verdens største energiparker i det vestjyske kommer vi til atter at sætte Danmark på verdenskortet som ledende inden for omstillingen til 100 procent grøn strøm og de grønne brændstoffer, der er helt nødvendige for at nå de globale klimamålsætninger frem mod 2050,” siger Karsten Nielsen, der er administrerende direktør i GreenGo Energy.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) er et begreb, som dækker over en række grønne teknologier, som bruger vedvarende energi til at producere grøn brint gennem elektrolyse. Brint kan derfra viderekonverteres til andre brændstoffer, ammoniak, metanol og grønt flybrændstof til transportsektoren og industrien, kemikalier og materialer som ammoniak til gødning og plastik til danske virksomheder.

Ammoniak kan for eksempel produceres kulstoffrit, mens man kan producere e-metanol til skibe eller kerosen til fly ved at tilsætte kulstof til brint under højt tryk og ved høj temperatur. Brændstofferne er CO₂-neutrale, når der benyttes biogent kulstof. Det er kulstof, der ”fanges” på biogasanlæg, biomassefyrede kraftvarmeværker eller fra forbrænding af biologisk affald.

Leverer, hvad der svarer til en tredjedel af Danmarks elforbrug

Det storstilede anlæg kommer til at producere 11,5 terawatt-timer (TWh) strøm om året. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks samlede strømforbrug. Mere end 85 procent af den genererede vedvarende energi kommer til at blive anvendt direkte i elektrolyseanlægget.

En forudsætning for at kunne producere grønne brændstoffer året rundt er en stabil forsyning af vedvarende energi. Det sikres ved etableringen af 4.000 hektar solceller nær anlægget. Senere hen etableres offshore-vindenergi med en kapacitet på 2 gigawatt.

Der er dog endnu ikke fastlagt endelige placeringer af de vedvarende energiløsninger. Selve elektrolyseanlægget skal dog placeres nær den kommende Stovstrup 400 kV transformerstation ved Tarm.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Integration af energiparken Megaton i omgivelserne med nye rekreative områder. Foto: GreenGo Energy

Skaber op til 500 permanente arbejdspladser

Etableringen af det gigantiske anlæg kommer med mange positive afledte effekter. Først og fremmest skabes der mellem 300 og 500 faste arbejdspladser. For det andet vil overskudsvarme fra energiparken – omkring 1 TWh om året – kunne anvendes direkte i det lokale fjernvarmesystem. Overskudsvarme fra blandt andet solcellerne vil også blive anvendt til for eksempel vertikalt landbrug.

Den samlede investering i energiparken ventes at blive omkring 60 milliarder kroner. Det er mere end prisen på to storebæltsbroer.

Med opførelsen af Megaton vil den tidligere regerings mål fra 2021 om at opføre 4-6 gigawatt elektrolyseanlæg inden 2023 med et snuptag være inden for rækkevidde. Samtidig cementerer Danmark sin position som en førende nation inden for udviklingen og opførelsen af vedvarende energiløsninger.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi