Overgang til grøn energi skal ske langt hurtigere

Hvis målet om nul CO2-emissioner skal nås i 2050, skal der speedes op for satsningen på grønne energikilder ifølge Det Internationale Energiagentur.

Overgang til grøn energi skal ske langt hurtigere

Verden skal fordoble hastigheden af overgangen til vedvarende energi for at have en chance for at nå målet om nul CO2-emissioner i 2050, advarer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en rapport.

Ifølge IEA skal næsten to tredjedele af elproduktionen være vedvarende energi inden 2030 for at sætte verden i stand til at blive klimaneutral i 2050, hvilket EU har som mål. Klimaneutralitet i 2050 er samtidig også en forudsætning for at nå Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader inden 2030. For at det kan ske, skal der ifølge EIA tilføjes 12 procent mere vedvarende produktionskapacitet hvert år i løbet af de næste otte år. Det svarer til en fordobling i forhold til i dag.

Vedvarende energi står for ny rekord

IEA understreger, at der vil være behov for en langt hurtigere udbredelse af alle vedvarende teknologier, hvis nulemissionsscenariet skal blive en realitet i 2050.

I 2020 tegnede vedvarende energi sig for 29 procent af den samlede globale elproduktion, hvilket er ny rekord, fremgår det af rapporten Renewable Power. Ifølge IEA skyldtes en stor del af væksten dog en reduceret efterspørgsel efter elektricitet under de nedlukninger, der har været rundt om i verden på grund af COVID-19.

Vedvarende energikilder som vind- og solenergi har, så længe der er sol og vind, tendens til altid at være tændt, og så stiger deres andel af produktionen, når kontrollerbare energikilder som kul og gas slukkes, når efterspørgslen falder.

Se også: Kan greentech løse klimaproblemer?

Kræver politisk handling

For at nå nettonulpunktet viser IEA’s computermodeller, at den hastighed, hvormed ny kapacitet til vedvarende energi tilføjes globalt, skal stige fra 134 gigawatt (GW) om året i 2020 til 630 gigawatt om året i 2030. Det er en stigning, som IEA forklarer vil kræve en betydelig indsats, særligt fra politisk side. IEA slår fast, at de nuværende regler og politikker for vedvarende energi ikke er tidssvarende nok for at stimulere udviklingen af nye vedvarende energikilder.

IEA fremhæver, at Danmark har været gode til at fremdyrke større energikapacitet fra havteknologier som bølge- og tidevandskraft, men udviklingen inden for energi fra havkraft, geotermisk energi og koncentreret solenergi skal ske hurtigere.

Væksten i geotermisk produktion gik i stå i 2020 og sakker bagud i forhold til fremskridtene i de foregående år. Kun Kina tilføjede ny kapacitet til koncentreret solenergi (CSP) i 2020.

IEA bemærker især, at der var en stigning på 192 procent i den vindproducerende kapacitet i 2020, og at solcelleanlæggene voksede med en fjerdedel i løbet af året. Regeringsfrister for ny kapacitet i Kina, USA og Vietnam bidrog til at fremskynde udbygningen i disse lande, lyder det.

Se også: Nyheder om klima og grønt