Stigende globalt elbilsalg reducerer efterspørgslen på olie

Den globale efterspørgsel på olie er aftagende, og det skyldes blandt andet den globale stigning i salget af elbiler.

Stigende globalt elbilsalg reducerer efterspørgslen på olie

Uden elbiler, sol, vind og atomkraft ville den globale stigning i udledningen af drivhusgasser de sidste fem år have været tre gange større, viser en ny analyse fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

De nye resultater kommer fra både IEA’s årlige opdatering af de globale energirelaterede CO2-udledninger og den netop offentliggjorte første udgave af IEA’s nye serie, Clean Energy Market Monitor. Sidstnævnte sporer udbredelsen af grøn energi og skitserer i store træk konsekvenserne for de globale energimarkeder.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Vedvarende energi dæmper stigningen i udledningerne i 2023

Først den dårlige nyhed: De energirelaterede udledninger steg i 2023. Den gode nyhed er dog, at den fortsatte udbygning af grønne energiteknologier – herunder overgangen til elbiler – betød, at de globale energirelaterede udledninger steg mindre i fjor end i 2022, selv om den samlede vækst i energiefterspørgslen steg.

Udledningerne steg med 410 millioner tons eller 1,1 procent i 2023. Til sammenligning steg udledningerne med 490 millioner tons året før, hvilket bragte dem op på et rekordhøjt niveau på 37,4 milliarder ton.

En usædvanlig mangel på vandkraft på grund af ekstrem tørke i USA, Kina og flere andre lande resulterede i over 40 procent af stigningen i udledninger i 2023, da landene i høj grad vendte sig mod fossile brændstoffer for at lukke hullet.

Hvis det ikke havde været for den usædvanligt lave vandkraftproduktion, ville de globale udledninger fra elproduktion være faldet i 2023, hvilket ville gøre den samlede stigning i energirelaterede udledninger betydeligt mindre.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Rekordstort fald i avancerede økonomier

De såkaldte avancerede økonomier – det vil sige lande som Danmark, Australien, Frankrig, Holland, Japan, Italien, Israel, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tyskland og USA – oplevede et rekordstort fald i deres udledninger i 2023, selv om deres BNP voksede.

Deres udledninger faldt til det laveste niveau i 50 år, mens efterspørgslen på kul faldt tilbage til et niveau, der ikke er set siden begyndelsen af 1900-tallet.

Det var en kombination af stærk udbygning af vedvarende energi, skift fra kul til gas, forbedringer af energieffektiviteten og en svagere industriproduktion, der forårsagede faldet i de avancerede økonomiers udledninger, fremgår det af IEA’s rapport.

Sidste år var det første år, hvor mindst halvdelen af elproduktionen i de avancerede økonomier kom fra lavemissionskilder som vedvarende energi og atomkraft.

Elbiler med til at nedbringe efterspørgslen på olie

Fra 2019 til 2023 var væksten i grøn energi dobbelt så stor som væksten i fossile brændstoffer. Den nye IEA-analyse viser, at udbredelsen af grøn energi i de seneste fem år har begrænset stigningen i efterspørgslen efter fossile brændstoffer betydeligt og dermed skabt grundlaget for at fremskynde overgangen fra fossile brændsler allerede i dette årti.

Udbredelsen af vind- og solenergi i elsystemer verden over har siden 2019 været tilstrækkelig til at undgå et årligt kulforbrug, der svarer til Indiens og Indonesiens elsektorer tilsammen. Den årlige efterspørgsel på naturgas er blevet reduceret med et beløb, der svarer til Ruslands eksport af naturgas til EU før krigen.

Det stigende antal elbiler på vejene, der tegner sig for 1 ud af 5 nye bilsalg globalt i 2023, spillede også en vigtig rolle i at holde olieefterspørgslen fra at stige til niveauet inden krigen.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi