Stort partnerskab for CO2-fangst og -lagring skal gøre Danmark førende

Danmarks næste erhvervs- og eksporteventyr kan blive CO2-fangst og -lagring, mener DI Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Offshore, Danske Rederier, Dansk Metal og tænketanken Axcelfuture.

Stort partnerskab for CO2-fangst og -lagring skal gøre Danmark førende

Der er store ambitioner i dansk erhvervsliv om at skabe en ny erhvervs- og eksportsucces på linje med havvind. Drømmen for en række store danske interessenter er, at Danmark skal være førende inden for CO₂-fangst og -lagring.

Det er erhvervsorganisationerne DI Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Offshore, Danske Rederier, fagforeningen Dansk Metal og tænketanken Axcelfuture, der er gået sammen om et nyt partnerskab.

Formålet med partnerskabet er at byde ind med erfaring og viden med henblik på at udvikle CO₂-fangst og -lagring til en ny industri i Danmark.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Hvad er CO₂-fangst og -lagring?

Som navnet indikerer, er fangst, lagring og anvendelse af CO₂ (forkortet CCU eller CCUS) en proces, hvor man opsamler kuldioxid (CO₂), for eksempel fra røgen fra kraftvarmeværker. Det er dermed en måde, hvorpå man kan reducere drivhusgasudledningerne.

En form for lagring er geologisk CO₂-lagring (CCS), hvor CO₂ lagres fysisk i underjordiske hulrum eller som kemiske forbindelser. CCUS gør det også muligt at konvertere den indfangede CO₂ til kemikalier eller grønne brændstoffer. Denne proces kaldes Power-to-X (PtX).

Vil bevare tusindvis af arbejdspladser på Nordsøen

I dag er omkring 14 000 personer beskæftiget inden for olie- og gasområdet i Danmark, men det vil ikke fortsætte, efterhånden som efterspørgslen på fossile brændstoffer daler.

Partnerskabet vurderer, at der med CCS vil blive skabt omkring 3 000 nye job – og der er dermed et potentiale for at bevare mange af de arbejdspladser, vi i dag har på Nordsøen. De udtjente olie- og gasfelter rummer nemlig et enormt potentiale til at lagre CO₂ i, mener en af partnerne, Dansk Offshore.

“Vi skal i gang med at skabe en meget stor ny industri i Danmark. Udviklingen går stærkt og vi skal være hurtige, hvis vi vil være attraktive på det europæiske marked, og det er nødvendigt, at virksomhederne samarbejder. Partnerskabet skal blandt andet være med til at sikre, at samfundet får mest muligt for støttekronerne,” siger branchedirektør for DI Energi, Troels Ranis, med henvisning til statens tilskudspuljer på i alt 16 milliarder kroner fangst og lagring af CO₂.

Lykkes det at udvikle CO₂-fangst og -lagring til en ny industri i Danmark, er det ambitionen, at Danmark kan fange mellem 4,5 og 9 millioner ton CO₂ fra punktkilder og over tid lagre mellem 12 og 22 milliarder ton CO₂ i undergrunden. Til sammenligning udledte Danmark ifølge Global Carbon Project omkring 26 millioner ton CO₂ i 2021.

Stigende interesse for CO₂-fangst og -lagring

Der har det seneste års tid været stor interesse for teknologien. I december annoncerede regeringen, som en del af sin klimaaftale for energi og industri, at den ønskede at investere i fangst og lagring af CO₂.

Tidligere på måneden blev et andet stort partnerskab, INNO-CCUS, også offentliggjort. Det består af syv universiteter, otte virksomheder, én sektorforskningsinstitution, fire GTS Institutter og én industriklynge.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi