TDC NET er første selskab i verden til at få valideret et 2030-klimamål

TDC NET vil være CO₂e-neutral allerede i 2030. Som det første selskab i verden har TDC NET nu fået SBTi-valideret sit klimamål om at opnå en netto-nul-udledning 20 år før Parisaftalens mål.

TDC NET er første selskab i verden til at få valideret et 2030-klimamål

Den globale organisation Science Based Targets initiative (SBTi) har valideret TDC NETs mål om at opnå en netto-nul-udledning af drivhusgasser i hele værdikæden i 2030. Dermed er TDC NET det første selskab i hele verden, der opnår en SBTi-validering af et klimamål allerede i 2030 – det vil sige 20 år før målet for Parisaftalen.

At SBTi nu har valideret TDC NETs net zero-mål er en blåstempling af, at målsætningen lever op til kravene fra klimavidenskaben.

”Det er en afgørende anerkendelse af vores ambitiøse klimaarbejde. Som Danmarks største leverandør af digital infrastruktur tager vi vores samfundsansvar dybt alvorligt, og ved at være det første selskab i verden med en SBTi-validering af et 2030-mål om netto-nuludledning går vi forrest og viser vejen. Vi ønsker hurtigst muligt at drive en net-zero forretning og tage vores del af samfundsansvaret for at fremme den grønne omstilling i Danmark med vores stærke digitale infrastruktur og veludviklede teknologiske løsninger,” siger Inge Hansen, der er direktør for Corporate Affairs i TDC NET.

Hvad er Science Based Targets initiative (SBTi)?

Science Based Targets initiative (SBTi) er et samarbejde mellem nonprofitorganisationen CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute og WWF Verdensnaturfonden.

Intitativet gik i luften i 2015 og har til formål at hjælpe virksomheder med at nedbringe deres drivhusgasudledning i overensstemmelse med klimavidenskaben og Parisaftalen.

SBTi udviklede i oktober 2021 verdens første standard for nettonuludledning, som giver virksomheder vejledning og værktøjer til at fastsætte videnskabeligt baserede netto-nul-mål.

Ligesom TDC NET har gjort, anbefaler SBTi, at virksomheder fastsætter overgangsmål for henholdsvis scope 1 (direkte drivhusgasudledninger), scope 2 (indirekte drivhusgasudledning fra elektricitet) og scope 3 (andre indirekte drivhusgasudledninger).

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Halveret CO2e-udledning allerede i 2023

På 24Tech har vi tidligere beskrevet TDC NETs ambitioner om at være 100 procent CO₂e-neutral i 2030. Allerede i 2023 har selskabet som mål at halvere firmaets CO₂e-udledning. Derfor investerede TDC NET i opførelsen af fire solcelleparker i samarbejde med Better Energy.

I 2028 vil TDC NET være 100 CO₂e-neutrale i udledningen fra sin egen forretning (scope 1 og 2). I 2030 er det selskabets mål, at udledningen af CO₂e fra leverandører og kunder i forbindelse med TDC NETs forretningsaktiviteter (scope 3) nedbringes med 100 procent.

At målet nu er valideret som værende videnskabeligt baseret, vil sige, at det er i overensstemmelse med det, som den nyeste klimavidenskab anser for nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen. TDC NET gør med andre ord sit for at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse opvarmningen til 1,5 °C.

Energioptimering, solcelleparker og bæredygtige indkøb

Helt konkret skal målet opnås ved, at TDC NET iværksætter initiativer til at energioptimere, reducere de mere end 1.300 køretøjers kørte kilometer, udskifte ældre teknologi med ny og etableringen af de fire førnævnte solcelleparker.

Leverandørernes aktiviteter udgør i dag cirka 80 procent af TDC NETs samlede scope 3-udledninger, og derfor har TDC NET også fokus på at integrere bæredygtighed i indkøbsafdelingen.

”Vi vil inkludere bæredygtighed i alt, hvad vi gør. De sidste par år har vi forstærket samarbejdet markant mellem vores indkøbs- og bæredygtighedsteam. Ved at integrere bæredygtighed i den del af vores forretning har vi forbedret vores indkøbsprocedurer og -ekspertise markant. Yderligere kigger vi også på, hvordan vi kan lære fra os og give vores viden videre til de af vores leverandører, der ikke selv har den fornødne viden,” siger Inge Hansen.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi