’Vandbatteri’ skal stabilisere Europas energinet

Efter 14 års opførelse er det gigantiske ’vandbatteri’ Nant de Drance åbnet i Schweiz. Batteriet skal afhjælpe overbelastning af europæiske energinet.

Som led i den grønne omstilling og udfasning af afbrænding af fossile brændsler bliver der forsket massivt i grønne energiløsninger, der kan forsyne verdenens befolkning med bæredygtig energi. Vindmøller og solceller er to grønne teknologier i utrolig vækst, men deres energiproduktion ustabil, fordi den er bestemt af vind og vejr.

Moderne samfund har brug for en stabil forsyning af særlig elektricitet, og netop en løsning på det problem står nu klar i Schweiz. 1. juli blev et hydroelektrisk kraftværk af en type, der i folkemunde også kaldes et ’vandbatteri’, sat i drift i Schweiz. Formålet med ’batteriet’ er at lagre overskydende energi fra vedvarende energikilder og atomkraftværker.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Lagrer overskydende energi i store reservoirer

Konceptet er faktisk rimelig simpelt. Anlægget består af to store reservoirer, som ligger i to forskellige højder. Når det eksempelvis blæser meget og solen skinner, kan overskydende energi fra de vedvarende energikilder bruges til at pumpe vandet fra det lavtliggende reservoir til det højtliggende i stedet for, at energien går tabt.

Når efterspørgslen på strøm overstiger energiproduktionen – for eksempel om aftenen – vendes vandets retning. Vandstrømmen får en turbine til at rotere, hvilket genererer elektricitet.

Skal stabilisere det europæiske energinet

Det er ikke et hvilket som helst anlæg, der nu kommer i drift i Schweiz. Faktisk er det en ganske imponerende størrelse. Anlægget består af seks 150 MW Francis-turbiner, som kan generere en samlet effekt på 900 megawatt. Det er nok strøm til 900 000 husstande.

Selve anlægget har en lagringskapacitet på 20 GWh (gigawatttimer) elektricitet. Dermed håber konsortiet Nant de Drance SA på, at det store anlæg kan hjælpe med at stabilisere ikke kun det schweiziske energinet, men også hele Europas energinet.

I perioder med høj efterspørgsel, for eksempelvis ved hedebølger, kan kraftværket nemlig reducere sandsynligheden for, at der sker overbelastning af energinettet.

Står klar efter 14 års opførelse

Det har dog langt fra været simpelt at opføre ’vandbatteriet’ i kantonen Valais i det sydlige Schweiz. Selve maskinrummet med turbiner ligger nemlig 600 meter under alperne midt imellem de to reservoirer, Lac d’Emosson i 1.930 meters højde, og Lac du Vieux Emosson i 2.205 meters højde.

Det har samtidig været nødvendigt at grave 18 kilometer lange tunneller gennem Alperne for at grave det store maskinrum på der måler 194 x 52 x 32 meter, og det har har selvsagt givet nogle logistiske og ingeniørmæssige udfordringer. 14 år skulle der helt præcist gå, fra fra byggeriet gik i gang, og til det gik i drift 1. juli.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi