Seks forudsigelser om robotteknologi fra eksperter i branchen

Hvordan ser fremtiden for robotteknologi ud i 2022 og de næste år? Det har seks førende eksperter på området givet deres bud på.

Seks forudsigelser om robotteknologi fra eksperter i branchen

Robotter. De var engang lidt af et science-fiction-emne, men i de senere år er udviklingen af robotteknologi skredet frem i uhørt højt tempo.

Robotter har allerede i dag stor indflydelse på områder såsom logistik, fremstilling, håndtering af materialer og sundhedsvæsenet. Mange flere brancher, for eksempel inden for levering og byggeri, er samtidig først ved at opdage de mange muligheder, som robotteknologi giver.

Men hvordan ser fremtiden for robotteknologi egentlig ud, og inden for hvilke områder forandrer automatisering af virksomheder sig? Det har mediet ZDNet spurgt seks respekterede og innovative eksperter i branchen inden for automatisering om. Se deres forudsigelser om automatisering af virksomheder herunder.

Læs også: Hvad er kunstig intelligens? Sådan ser fremtiden med AI ud

Interoperabilitet er den næste store forhindring

Brian Gerkey er medstifter og direktør af firmaet nonprofitvirksomheden Open Robotics, der har som mission at støtte “udvikling, distribution og vedtagelse af open source-software til brug i forskning, uddannelse og produktudvikling inden for robotteknologi”. Virksomheden finansieres af blandt andet DARPA, NASA, Amazon, Bosch, NVIDIA og Toyota Research Institute.

“Med den voksende modning af den kollaborative robotverden er der et logisk vendepunkt hos slutbrugerne, som jeg begynder at se oftere og oftere. Industrier som sundhedsvæsen, e-handel, logistik, produktion og andre er alle ved at indføre en anden eller tredje bølge af robotter. Og i de fleste tilfælde er disse robotkøb anderledes end de robotter, der allerede er på plads,” siger Brian Gerkey og tilføjer:

”Interoperabilitet er den næste store udfordring inden for robotteknologi. Hvis en robot fra leverandør A ikke kan kommunikere med en robot fra leverandør B, har slutbrugeren et problem. Det var den udfordring, som vi har taget fat på ved sundhedsfaciliteter i Singapore siden 2018, og som vi fortsat tager fat på gennem vores Open-RMF-initiativ. Det er ikke kun afgørende, at robotter fra forskellige virksomheder kan kommunikere med hinanden, men denne lingua robotica skal også udvides til andre enheder såsom røgalarmer, elevatorer og meget andet.”

Kreativiteten inden for robotteknologi vil blomstre

Wendy Tan White er direktør i firmaet Intrinsic – et robotfirma under Alphabet, der udvikler software til industrirobotter.

“I de kommende år glæder jeg mig til at se mere kreativitet og innovation opstå inden for industriel robotteknologi. Vi står på tærsklen til en renæssance inden for industriel robotteknologi, først og fremmest drevet af software løsninger, billigere sensorer og mere uudtømmelige data,” siger Wendy Tan White og tilføjer:

”Når flere udviklere og iværksættere også får mulighed for at udnytte banebrydende AI, sansning- og simuleringsværktøjer, kan tidligere uopnåelige ting blive yderst praktiske, og de hidtil usandsynlige ting bliver meget plausible. Det bliver et spændende årti, når industrirobotter nytænkes i relation til vores arbejde og liv.”

Robotter vil virkelig levere varen

Robin R. Murphy er professor i Computer Science and Engineering ved Texas A&M University og forsker i kunstig intelligens, robotteknologi og interaktion mellem mennesker og robotter i forbindelse med krisestyring.

“2022 bliver året, hvor robotlevering endelig kommer i gang. Vores analyse viste, at i pandemiens første år blev droner brugt til medicinske anvendelser i byerne, hvor de leverede prøver og reagenser fra hospitaler til laboratorier hurtigere, end køretøjer kunne køre gennem byen,” siger hun og tilføjer:

”Den overordnede præstation og sikkerhed bør overbevise modstandere om, at dette kan fungere i byområder og ikke kun i landdistrikter.”

Genanvendelse med hjælp af teknologi

Matanya Horowitz er stifter og grundlægger af AMP Robotics, som forsøger at gentænke hele verdens genbrugsinfrastruktur ved brug af kunstig intelligens og robotteknologi til at lave affald og produkter om til råmaterialer til den globale forsyningskæde.

“2022 bliver året, hvor genanvendelse virkelig kommer til at bevæge sig mod et vendepunkt drevet af kunstig intelligens, robotteknologi og dataindsamling samt en bredere forståelse for de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at holde ressourcerne i brug,” siger Matanya Horowitz, som tilføjer:

”Både forbrugere og virksomheder er begyndt at presse på for øget brug af genanvendelige materialer, og i 2022 tror vi, at dette – sammen med disse nye teknologiers muligheder – vil begynde at forandre genanvendelsesindustrien.”

”Det er vigtigt, at disse teknologier styrker den eksisterende infrastruktur og gør det muligt at udvikle ny infrastruktur for at maksimere mængden og kvaliteten af genanvendt råmateriale til en lavere pris, end hvad der måske tidligere har været muligt, hvilket skaber værdi for virksomheder i hele den cirkulære økonomi.”

Robotter indtager fortovet

Ali Kashani er medstifter af og direktør i Serve Robotics. Firmaet står bag den selvkørende robot Serve, der navigerer på fortove for at levere hvad som helst på bestilling. Firmaet samarbejder blandt andet med madudbringningstjenesten Uber Eats.

“I 2022 forventer vi at se selvkørende biler blive kommercialiseret, og fortovsrobotter begynder at blive udbredt i større byer. Efter over et årti med forskning og udvikling vil vi for første gang kunne realisere den økonomiske værdi af autonome mobile enheder, når marginalomkostningerne ved levering med robotter falder til under de stigende lønomkostninger.”

Indførelse er en selvfølge

Matthew Rendall er direktør i firmaet OTTO Motors, der automatiserer almindelige materialehåndteringsopgaver, store som små, med blandt andet AMR’er (Autonome Mobile Robotter).

“Da OTTO Motors solgte sin første autonome mobile robot i 2015, havde AMR’er simpelthen ikke eksisteret før, og det var et sats, da vores første kunder gik ind i vores industri,” forklarer han indledningsvist.

“Otte år senere og tusindvis af AMR’er, der er blevet implementeret med succes, er nutidens køber betydeligt mere kyndig i forhold til, hvad han skal kigge efter i en autonom robot til at håndtere materialer. De mest almindelige spørgsmål i dag går på robottens sofistikerede software, pålidelighed på systemniveau og de samlede ejeromkostninger for en installation. I de tidlige installationer var risikoen at tage en ny teknologi i brug. I dag er risikoen at vælge en gennemprøvet teknologi fra den forkerte leverandør. Nedetid er den skjulte dræber af et investeringsafkast.”

Spørger man de seks eksperter inden for robotområdet, går robotteknologien altså en utrolig spændende og foranderlig fremtid i møde, hvor teknologien modnes og udbredes i samfundet til helt nye niveauer.

Læs også: Nyheder om kunstig intelligens