Brug af sociale medier udvikler depression uanset personlighed

Der er en tydelig sammenhæng mellem unge, der bruger mange timer på sociale medier, og udviklingen af depression, uanset hvilke personlighedstræk man har, viser ny forskning.

Brug af sociale medier udvikler depression uanset personlighed

Er unge mennesker, der bruger meget tid på sociale medier, signifikant mere tilbøjelige til at udvikle depression i løbet af seks måneder? Ja, og det gælder uanset personlighedstype, lyder det i et nyt studie offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Affective Disorders Reports.

“Tidligere forskning har forbundet udviklingen af depression med mange faktorer. Litteraturen har imidlertid manglet undersøgelser, der fokuserer på, hvordan forskellige personlighedstræk kan interagere med brugen af sociale medier og depression. Denne nye undersøgelse tog fat på disse vigtige forskningsspørgsmål og fandt stærke og lineære sammenhænge af depression på tværs af alle personlighedstræk,” siger forfatterne til artiklen i en pressemeddelelse.

Læs også: Sådan former teknologi samfundet og kaprer menneskers hjerne

Tydelig sammenhæng mellem brug af sociale medier og udvikling af depression

Forskerne fandt frem til, at brug af sociale medier er forbundet med udvikling af depression uanset personlighedstype. Der ses dog også forskelle mellem de forskellige personlighedstræk.

Personer med høj grad af personlighedstrækket ‘venlighed’ var 49 procent mindre tilbøjelige til at blive deprimeret end personer med lav grad af venlighed. Dem med høj grad af ‘neuroticisme’ var dobbelt så tilbøjelige til at udvikle depression end dem med lav grad, når de brugte mere end 300 minutter om dagen på sociale medier.

Ifølge forskerne peger resultaterne på, at sociale sammenligninger på sociale medier kan forstærke negative følelser om en selv og andre. Det kan forklare, hvorfor risikoen for depression stiger, når brugen af sociale medier øges. Engagerer man sig hovedsageligt i negativt indhold, kan det forstærke disse følelser, lyder det.

Reducerer aktiviteter i den virkelige verden

Sammenhængen skyldes også, at mere tid på sociale medier reducerer muligheden for personlige interaktioner og aktiviteter uden for hjemmets fire vægge.

“Resultaterne fra denne undersøgelse er vigtige i en tid med teknologisk udvidelse og integration. Forbindelse med mennesker virtuelt kan øge risikoen for fejlkommunikation eller fejlopfattelse, der fører til relationsproblemer og potentiel risiko for udvikling af mentale sundhedsproblemer,” forklarer Renae Merrill.

Om undersøgelsen

Forskerne brugte data fra 2018 om 978 amerikanere mellem 18 og 30. Datamaterialet bestod af et spørgeskema om deres helbred, en undersøgelse af deres personlighedstræk via den såkaldte femfaktormodel samt vedkommendes egen indberetning af brugen af sociale medier. 10 sociale medier indgik i undersøgelsen: Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitter, Pinterest, Reddit, LinkedIn, og Tumblr.

Der blev anvendt logistisk regression til at bestemme sammenhængen mellem hver personlighedstræk (neuroticisme, udadvendthed, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed), brug af sociale medier og udvikling af depression i løbet af seks måneder.

Forskerholdet består af Renae Merrill, der er ph.d.-studerende ved University of Arkansas, Brian Primack, der er dekan ved College of Public Health and Human Sciences ved Oregon State University, samt Chunhua Cao, der er assisterende professor ved College of Education ved University of Alabama.

Læs også: Nyheder om mennesket og teknologi