Forskere opdager sammenhæng mellem internetforbrug og demens

Ældre, som bruger tid på internettet, lader til at være i mindre risiko for at udvikle demens end dem, som ikke bruger internettet. Men et ekstremt internetforbrug er dog ikke vejen frem.

Forskere opdager sammenhæng mellem internetforbrug og demens

Ny forskning viser, at brug af internet kan være godt for ældre til at mindske risikoen for at udvikle demens – men et ekstremt højt internetforbrug kan omvendt også vise sig at øge risikoen.

Det er forskere fra School of Global Public Health under New York University, der har fået udgivet de opsigtsvækkende resultater i augustudgaven af tidsskriftet Journal of the American Geriatrics Society.

Læs også: Sådan former teknologi samfundet og kaprer menneskers hjerne

Ældre internetbrugere er halvt så tilbøjelige til at udvikle demens

Forskerne bemærkede, at der manglede viden om den langsigtede kognitive effekt af internetbrug blandt ældre voksne.

Forskerne har derfor fulgt sundhedstilstanden for vokse uden demens i alderen 50 til 65 år i op til 16 år. Det er sket gennem det såkaldte Health and Retirement Study-længdesnitsstudie, som University of Michigan står bag. Studiet indeholder oplysninger om 20.000 ældre amerikanske voksne.

Hvert andet år i perioden 2002 til 2018 spurgte koordinatorerne i Michigan-undersøgelsen deltagerne, om de ”regelmæssigt” brugte internettet – og i så fald hvor meget. 65 procent af deltagerne oplyste, at de regelmæssigt brugte internettet. 21 procent oplevede, at deres internetvaner ændrede sig i løbet af undersøgelsesperioden – nogle af dem på grund af dødelig demens.

Forskerne fandt frem til en risiko på 1,54 procent for at udvikle demens blandt de deltagere, der var aktive internetbrugere. Dem, som ikke var aktive internetbrugere, havde en risiko på 10,45 procent. Forskerne undersøgte også, hvor lang tid det tog at udvikle demens. De fandt frem til, at dem, der regelmæssigt brugte internettet, var halvt så tilbøjelige til at udvikle demens end dem, som ikke brugte internettet.

Øget internetbrug var dog ikke en mirakelkur. Der viste sig også at være en sammenhæng mellem at bruge internettet for meget og udvikle demens.

“Blandt ældre voksne kan regelmæssige internetbrugere opleve en lavere risiko for demens sammenlignet med ikke-regelmæssige brugere, og længere perioder med regelmæssig internetbrug i det sene voksenliv kan hjælpe med at reducere risikoen for efterfølgende demensforekomst. Ikke desto mindre kan overdreven daglig brug af internettet have en negativ indflydelse på risikoen for demens hos ældre voksne,” siger Gawon Cho, der er ph.d.-studerende, til Medscape Medical News.

Yderligere forskning skal fastslå en årsagssammenhæng

Undersøgelsen har kun kunnet konstatere, at der er en sammenhæng mellem brugen af internet og risikoen for at udvikle demens. Som med  andre studier er det ikke muligt at fastslå en årsagssammenhæng på baggrund af den observerede sammenhæng.

“Det kan være, at regelmæssig brug af internettet er forbundet med øget kognitiv stimulering og dermed reduceret risiko for demens, eller det kan være, at personer med lavere risiko for demens er mere tilbøjelige til at bruge internettet regelmæssigt,” siger Claire Sexton fra Alzheimer’s Association – den amerikanske pendant til Alzheimerforeningen i Danmark – til Medscape.

Der er således brug for yderligere forskning for at afklare spørgsmålet om årsagssammenhæng og bedre forstå sammenhængen. Indtil sådanne resultater foreligger, kan man dog konkludere, at internetbrug hos ældre tilsyneladende ikke er så skidt endda.

Læs også: Nyheder om mennesket og teknologi