Øget mobilforbrug kan påvirke mænds sædkvalitet

Der er en sammenhæng mellem øget mobilforbrug og dårlig sædkvalitet, viser nyt studie. Heldigvis er antenners sendeeffekt blevet lavere og sammenhængen mindre udtalt med årene.

Øget mobilforbrug kan påvirke mænds sædkvalitet

Der er en sammenhæng mellem øget mobilforbrug og lavere sædkvalitet. Sådan lyder konklusionen i et nyt studie foretaget af forskere fra det schweiziske Université de Genève og Swiss Tropical and Public Health Institute.

Forskerne har i perioden 2005 til 2018 gennemført et stort tværsnitsstudie af 2.886 schweiziske mænd, som er blevet udvalgt gennem seks værnepligtscentre i landet. Formålet med undersøgelsen var at undersøge deres mobilforbrug og holde det op imod deres sædkvalitet.

Læs også: Sådan former teknologi samfundet og kaprer menneskers hjerne

Storforbrugere af mobil har dårligere sædkvalitet

Forskerne fandt frem til, at mænd, som brugte deres telefon mere end 20 gange om dagen, havde en middel sædkvalitet på 44,5 millioner sædceller per milliliter.

Det er 21 procent lavere end de mænd, der kun brugte deres telefon én gang om ugen. De havde nemlig en middel sædkvalitet på 56,5 millioner sædceller per milliliter.

Sædcellernes bevægelighed eller form blev ikke påvirket af brugen af mobiltelefon.

4G kan have reduceret strålepåvirkningen

Forskerne gennemførte undersøgelsen over tre perioder: 2008 til 2007, 2008 til 2011 og 2012 til 2018.

Det har gjort det muligt for forskerne at undersøge strålepåvirkningen fra forskellige generationer af mobilnetværk.

Forskerne fandt frem til, at sammenhængen mellem mobilforbrug og sædkvalitet faktisk blev mindre udtalt i takt med, at teleselskaberne og mobilproducenterne begyndte at anvende nyere og mere energieffektiv netværksteknologi.

2G- og 3G-antenner i gamle mobiltelefoner anvendte en meget højere sendestyrke end moderne telefoner. Også moderne 4G- og 5G-antenner i både telefoner og master opererer med langt lavere sendestyrke, men til gengæld med kortere afstande og højere frekvenser.

“Denne tendens svarer til overgangen fra 2G til 3G og derefter fra 3G til 4G, som har ført til en reduktion i telefonernes sendestyrke,” siger Martin Röösli, der er lektor ved Swiss Tropical and Public Health Institute.

Ikke bevist, at mobilforbruget er årsagen

Som altid, når forskning beskriver sammenhænge, er det ikke ensbetydende med, at der er en kausal sammenhæng. Altså bare fordi respondenterne både har haft et højt mobilforbrug og en lavere sædkvalitet er det ikke ensbetydende med, at det er mobilforbruget, der er årsagen. Andre faktorer kan nemlig spille ind.

Uafhængige forskere mener dog stadig, at forskningen har værdi:

“Der er sandsynligvis mange modsigende faktorer, som forfatterne og fremtidige forskere vil kunne undersøge såsom hypotesen om, at øget brug af telefonen er forbundet med angst, som så er årsagen til lavere sædkvalitet,” siger Malcom Sperrin, der er processor og direktør for medicinsk fysik ved det britiske Institute of Physics and Engineering in Medicine.

Læs også: Nyheder om teknologi og mennesket