Sociale medier påvirker piger negativt i en yngre alder end drenge

Et stort britisk studie har afdækket, hvordan og hvornår sociale medier påvirker unge drenge og piger. Piger påvirkes negativt i en yngre alder end drenge.

Sociale medier påvirker piger negativt i en yngre alder end drenge

Der har i de seneste år været øget opmærksomhed på sociale medier og den betydning, de kan have for unge på både godt og ondt. Nu byder endnu et studie ind med evidens for de sociale mediers påvirkning af unge.

En gruppe af forskere bestående af psykologer, neuroforskere og modeludviklere ledet af ph.d. Amy Orben fra MRC Cognition and Brain Sciences Unit ved University of Cambridge har netop fået udgivet en undersøgelse i tidsskriftet Nature. Undersøgelsen viser, at unge piger og drenge påvirkes negativt af sociale medier på forskellige tidspunkter af deres liv.

Læs også: Sådan former teknologi samfundet og kaprer menneskers hjerne

Sociale medier påvirker unge negativt i forskellige aldre

Forskerne spurgte i alt 84 000 personer mellem 10 og 80 år om deres brug af de sociale medier som Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok og Snapchat og deres livstilfredshed og undersøgte, om der var en sammenhæng mellem dette. 17 400 af disse var unge mellem 10 og 21 år, som én gang om året fra 2011 til 2018 afgav data til forskerne.

Undersøgelsen viser, at piger oplever en negativ sammenhæng mellem brugen af sociale medier og deres livstilfredshed i alderen 11 til 13 år, mens det for drenge gør sig gældende i 14-15-års alderen. En forklaring på forskellen kan ifølge forskerne være, at puberten ikke rammer drenge og piger samtidig – hos drenge kommer den senere end hos piger.

Foto: Nature.com

Både hos piger og drenge på 19 år var brugen af sociale medier igen forbundet med et fald i livstilfredshed. Forskerne fandt også frem til, at et fald i livstilfredshed førte til en øget anvendelse af sociale medier efter et år, hvilket skaber en ond cirkel.

”Ændringer i vores kroppe, såsom hjerneudvikling og pubertet, og i vores sociale forhold synes at gøre os sårbare på bestemte tidspunkter i vores liv,” siger Amy Orben fra University of Cambridge, og tilføjer:

”Med vores resultater kan vi nu i stedet for at diskutere, om der er en forbindelse eller ej, fokusere på de perioder i ungdomsårene, hvor vi nu ved, at vi er mest udsatte, og bruge dette som et springbræt til at undersøge nogle af de virkelig interessante spørgsmål.”

Opfordrer sociale medieplatforme til at dele deres data

Ifølge forskerholdet er der – selv efter mange års forskning – stadig stor usikkerhed om, hvordan brugen af sociale medier hænger sammen med unges trivsel. Derfor opfordrer forskerne virksomheder som Meta, der driver de sociale medier Facebook og Instagram, til at dele deres data med forskere. Det vil give bedre muligheder for at fastslå, hvilke personer der kan blive påvirket af de sociale medier.

I dette studie kan forskerne ikke påvise en kausalitet – altså at øget brug af sociale medier forringer de unges livstilfredshed. Det er dog sandsynligt, at det er tilfældet, lyder det.

“For at finde ud af, hvilke personer der kan blive påvirket af sociale medier, er der behov for mere forskning, der kombinerer objektive adfærdsdata med biologiske og kognitive målinger af udviklingen,” siger professor Andrew Przybylski, forskningsleder ved Oxford Internet Institute på University of Oxford til Daily Mail, og tilføjer:

“Vi opfordrer derfor virksomheder inden for sociale medier og andre onlineplatforme til at gøre mere for at dele deres data med uafhængige forskere, og hvis de ikke er villige, opfordrer vi regeringerne til at vise, at de mener det alvorligt med at bekæmpe online skader ved at indføre lovgivning, der tvinger disse virksomheder til at være mere åbne.”

Læs også: Nyheder om mennesket og teknologi