Virtual reality kan give symptomer på depersonalisation og derealisation

Forsøgspersoner, som spillede computerspillet Skyrim ved brug af VR-headset, viste flere tegn på symptomer på depersonalisation og derealisation end de forsøgspersoner, der spillede spillet på computerskærm.

Virtual reality kan give symptomer på depersonalisation og derealisation

Teknologien virtual reality (VR) har vundet indpas i det seneste årti – ikke kun som underholdningsredskab, men også som arbejdsværktøj. Som navnet antyder, skaber den en helt ny virkelighed for brugeren – og denne virtuelle virksomhed kan blive lidt for fordybende for nogle brugere. Det fremgår af et nyt studie udgivet i tidsskriftet ScienceDirect.

Seks forskere fra det tyske Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn blev bekendt med, at der på internetfora var forumtråde om VR-brugere, som klagede over forskellige dissociative symptomer og oplevelser af fremmedgørelse – angiveligt efter brug af VR. Det blev baggrunden for, at forskerne valgte at undersøge VR-teknologiens påvirkning af mennesker nærmere.

Læs også: Sådan former teknologi samfundet og kaprer menneskers hjerne

Undersøgelse af symptomer på depersonalisation og derealisation

I det randomiserede kontrollerede forsøg deltog 80 forsøgspersoner, som ingen psykiatriske eller neurologiske lidelser havde. De blev sat til at spille computerspillet The Elder Scrolls V: Skyrim i 30 minutter. 40 personer brugte VR-headsettet HTC VIVE Business, mens de resterende 40 brugte en gaming-laptop med mus og tastatur.

Hver deltager gennemførte en tysk udgave af testen Cambridge Depersonalization Scale, som bruges til at registrere hyppigheden og varigheden af symptomer på depersonalisering – det vil sige ændring af bevidstheden med oplevelse af at være ved siden af sig selv eller af at være en iagttager af egne handlinger. Testen undersøgte også graden af derealisation – det vil sige oplevelsen af uvirkelighed.

Testen blev gennemført fire gange: Lige før (T0), lige efter (T1), en dag efter (T3) og en uge efter (T4) de spillede. Forskerne vurderede også forsøgspersonernes følelsesmæssige reaktionsevne, bevægelsessyge forårsaget af VR og deres opfattelse af virkelighed, efter de spillede.

Grafen viser graden af symptomer på depersonalisation og derealisation ved brug af VR-headset (blå) og computer (rød) lige efter (T1), en dag efter (T2) og en uge efter (T3) forsøgspersonerne spillede Skyrim. Foto: Sciencedirect.com

VR giver flere tegn på symptomer på depersonalisation og derealisation

Forskergruppen fandt frem til, at symptomer på depersonalisation og derealisation havde en tendens til at være kraftigere, uanset om forsøgspersonerne havde spillet med VR-headset eller på en computer. De observerede dog en klart større stigning blandt dem, der spillede med VR-headset. Ikke overraskende oplevede deltagerne, som brugte VR-headset, også spillet signifikant mere virkelighedstro end dem, der spillede på en skærm.

“Vores undersøgelse viser, at en halv times VR-brug kan fremkalde milde symptomer på depersonalisation og derealisation, som dog ikke når klinisk signifikante niveauer og kun er tydelige umiddelbart efter VR-brug”, siger Niclas Braun, der er forfatter på den videnskabelige artikel og leder af forskningsgruppen for Virtual Reality Therapy und Medical Technology ved Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Ifølge Niclas Braun er det ikke muligt ud fra dette undersøgelsesdesign at sige, om deltagerne kan opleve symptomer på depersonalisation og derealisation på længere sigt, og om brug af VR over en længere periode kan forstærke eller omvendt svække symptomerne på depersonalisation og derealisation. Han forklarer endvidere, at man i fremtiden kan undersøge andre spil og VR-applikationer og ikke mindst personer i øget risiko for psykose eller personer, der lider af angst eller posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

Læs også: Nyheder om mennesket og teknologi