​​EU-vagthund: 5G-udrulning i EU går for langsomt

EU's uafhængige vaghund, Den Europæiske Revisionsret, kritiserer Unionens 5G-udrulning for at være for langsom og sår tvivl om, hvorvidt EU's egne mål kan nås.

​​EU-vagthund: 5G-udrulning i EU går for langsomt

Den Europæiske Revisionsret har i særbehandlingen “5G-udrulningen i EU: Udrulningen af net er forsinket, og der er stadig uafklarede sikkerhedsspørgsmål” kritiseret EU’s udrulning af 5G-teknologi for at halte bagefter med implementeringen af teknologien i forhold til et mål, som EU fastsatte i 2016.

Da lød det, at der i 2025 skal være udrullet 5G i alle byområder og langs alle større transportruter. I marts 2021 fulgte Europa-Kommissionen op med endnu et mål om at opnå 5G-dækning overalt i EU senest i 2030.

Læs også: Overblik over de danske teleselskaber – hvilke teleselskaber ejer hvem?

EU når formentlig ikke egne mål

Målene bliver dog svært at nå, lyder kritikken fra EU’s uafhængige vagthund, som er Unionens eksterne revisor.

Ifølge Den Europæiske Revisionsret har kun halvdelen af medlemsstaterne medtaget EU-målene i deres nationale 5G-strategier, og det er blot en af udfordringerne. Vagthunden forklarer også i særbehandlingen, at ”flere lande endnu ikke har gennemført den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation i national ret, og at tildelingen af 5G-frekvenser er forsinket”.

Danmark er blandt de 11 medlemslande, der vurderes at have en høj sandsynlighed for at nå EU’s mål.

Forsinkelserne i frekvenstildelingen, som Energistyrelsen i Danmark gennemførte i foråret 2021 efter flere måneders forsinkelse, skyldes ifølge Den Europæiske Revisionsret flere ting. Først og fremmest har der været en svag efterspørgsel fra teleselskaberne. Der har også været problemer vedrørende koordinering med ikke-EU-lande langs de østlige grænser, og så har COVID-19 også haft indvirkning på auktionskalenderne. Konklusionen er derfor, at 2025- og 2030-målene måske ikke kan nås.

Udbredelsen af 5G i Europa i 2025 vil være på et væsentligt lavere niveau end i blandt andre Nordamerika, Australien, Japan, Sydkorea og Kina.

Hver tredje mobilforbindelse i 2025 vil være 5G

Den langsomme udrulning af 5G i EU vil ifølge brancheorganisationen GSMA betyde, at kun 35 procent af alle mobilforbindelserne i 2025 ventes at foregå via 5G. Til sammenligning vil det være 51 procent i Nordamerika og 53 procent i Australien, Japan og Sydkorea.

“Med det nuværende udrulningstempo er der en høj risiko for, at 2025-fristen – og dermed også 2030-fristen for dækning af alle befolkede områder – vil blive overskredet af de fleste medlemsstater,” lyder det i rapporten.

Annemie Turtelboom, der er medlem af Revisionsretten, er ansvarlig for rapporten, og forklarer:

“I EU vil der frem til 2025 blive brugt op til 400 milliarder euro på udvikling af 5G-net til at støtte den fremtidige økonomiske vækst og konkurrenceevne. Men da mange medlemsstater halter bagefter med implementeringen, er EU stadig langt fra at kunne udnytte de fordele, som 5G giver. Medlemsstaternes tilgang til 5G-sikkerhed, og navnlig behovet for en samordnet indsats, er desuden et spørgsmål af strategisk betydning for EU’s teknologiske suverænitet og det indre marked,” siger hun.

Læs også: Nyheder om telekommunikation