Bindingsperioden for erhvervsabonnementer forkortes til 24 måneder

Teleselskaber, som sælger mobilabonnementer til små virksomheder, må som udgangspunkt kun binde kunden i op til 24 måneder mod de tidligere 36 måneder.

Bindingsperioden for erhvervsabonnementer forkortes til 24 måneder

Ny afgørelse betyder, at bindingsperioden kun må være op til 24 måneder, når små virksomheder tegner et mobilabonnement hos en udbyder af erhvervstelefoni.

Der er dog en undtagelse. Hvis virksomheden udtrykkeligt giver afkald på denne ret, kan der indgås aftale om en længere bindingsperiode.

Læs også: Overblik over de danske teleselskaber – hvilke teleselskaber ejer hvem?

Fortsat 36 måneders binding ved udtrykkeligt afkald på ret

Ændringen af reglen kommer efter en afgørelse, som er faldet på baggrund af flere henvendelser, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har modtaget.

Flere små virksomheder har spurgt styrelsen ind til, om det er lovligt for teleselskaber at sælge mobilabonnementer med 36 måneders binding.

I 2021 blev der indført nye EU-regler om bindingsperioder for netop små virksomheder, der opretter enten et mobilabonnement eller bredbåndsabonnement.

I et forsøg på at give små virksomheder bedre mulighed for at skifte udbyder og få fuldt udbytte af konkurrencen på markedet dikterer de nye regler, at bindingsperioden for små virksomheder kun må være 24 måneder, medmindre virksomheden udtrykkeligt har givet afkald på denne rettighed.

”Et udtrykkeligt afkald betyder, at erhvervskunden skal foretage en specifik aktiv handling, fx krydse af i et afkrydsningsfelt – og erhvervskunden skal også have tydelig oplysning om indholdet af det udtrykkelige afkald samtidig med afgivelsen af afkaldet,” siger Thomas Ilum Damsgaard, der er kontorchef i SDFI.

Et afkrydsningsfelt kan for eksempel lyde som følger: ”Jeg giver afkald på min ret til maksimal binding i 24 måneder. Vi aftaler i stedet 36 måneders binding til gengæld for [anfør årsag].” En årsag til at forlænge bindingsperioden frivilligt vil typisk være muligheden for at få en lavere pris.

Regler gælder med tilbagevirkende kraft

Den nye afgørelse fra SDFI har virkning for både nye aftaler og for allerede indgående aftaler, som er oprettet siden 21. december 2020.

Er du derfor i en mindre virksomhed, som ønsker at komme ud af en aftale med en bindingsperiode på tre år, kan du altså nu gøre det allerede efter to år uden at betale for frikøb.

Læs også: Nyheder om telekommunikation