Europa øremærker 1,8 milliarder til 6G-forskning

EU sætter 1,8 milliarder kroner af til et 6G-forsknings- og innovationsprogram, der skal udforske og demonstrere teknologier og avancerede applikationer inden for 6G.

Europa øremærker 1,8 milliarder til 6G-forskning

Europa-Kommissionen har øremærket omkring 1,8 milliarder kroner til regionens første storstilede 6G-forsknings- og innovationsprogram.

Under Work Programme 2021-2022, der er vedtaget af det nyoprettede fællesforetagende for intelligente net og tjenester, vil en række aktiviteter, der spænder fra 5G-udvikling, herunder storskalaforsøg og pilotprojekter med vertikale industrier til forskning i virksomheder mod fremtidige 6G-systemer, modtage EU-støtte.

Intelligente net og tjenester

Det europæiske partnerskab om intelligente net og tjenester (SNS), som ledes i fællesskab af industrien og Europa-Kommissionen med tæt inddragelse af medlemsstaterne, fastlægger den strategiske køreplan for Europa.

SNS-arbejdsprogrammet indeholder fire hovedlinjer:

  1. Intelligente kommunikationskomponenter, -systemer og -netværk til 5G systemer.
  2. Forskning med henblik på radikal teknologisk udvikling (som forberedelse til 6G og radikal udvikling af IoT, udstyr og software).
  3. SNS Enablers og Proof of Concept (PoC), herunder udvikling af eksperimentel infrastruktur, der kan anvendes yderligere i senere faser af SNS.
  4. Store SNS-forsøg og pilotprojekter med vertikale områder, herunder den nødvendige infrastruktur til at udforske og demonstrere teknologier og avancerede applikationer samt avancerede tjenester inden for de vertikale områder.

Disse fire hovedlinjer vil blive suppleret med SNS-støtteaktioner (CSA) for at støtte synergier og retningsbestemthed i hele EU samt internationalt samarbejde.

Se også: Hvilke teleselskaber ejer hvem i Danmark?

EU satser milliarder på 6G

Initiativet bygger oven på et andet EU-bidrag på 6,7 milliarder kroner over de næste syv år, som skal matches af den private sektor med det samme beløb. Målet er at sætte de europæiske aktører i stand til at opbygge kapacitet til endnu ikke standardiserede 6G-systemer og udvikle førende markeder for 5G-infrastruktur som grundlag for den digitale og grønne omstilling.

Finske Nokia leder i dag det, der kaldes for Hexa-X-projektet, som er Europa-Kommissionens 6G-flagskibsinitiativ for forskning, der skal drive den overordnede vision for endnu ikke standardiseret 6G.

Projektets mål omfatter skabelse af unikke 6G-anvendelsestilfælde og -scenarier, udvikling af grundlæggende 6G-teknologier og definition af en ny arkitektur for et intelligent stof, der integrerer centrale 6G-teknologibærere.

Blandt de øvrige medlemmer af projektet er Ericsson, som vil fungere som teknisk leder af projektet, Atos, Intel, Orange, Siemens, TIM og Telefónica.

Se også: Nyheder om 6G