Organisationer i fælles opråb: Stop logningen og overvågning

I et personligt brev til samtlige folketingsmedlemmer opfordrer en række organisationer politikerne til at stoppe masseovervågning.

Organisationer i fælles opråb: Stop logningen og overvågning

I næste uge skal justitsminister Nick Hækkerups (S) lovforslag om regler for logning af teledata førstebehandles. Forud for det er en række fagforeninger, menneskeretsorganisationer og juridiske foreninger gået sammen om en fælles appel om at stoppe logningen. Politiet har nemlig masser af muligheder for at efterforske grov kriminalitet og terrortrusler, lyder det.

Samtidig er logning også i strid med EU’s regler for privatlivets fred.

Indsamling af borgernes teledata strider imod EU-regler

Logning, som indsamlingen af borgernes teledata kaldes, dækker blandt andet over oplysninger om, hvornår og til hvem et opkald er foretaget, eller hvem der er sms’et til. Det inkluderer også, hvor i landet det er foregået, og hvor lang tid opkaldet har varet.

Flere domme fra Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) har slået fast, at denne praksis er i strid med EU’s regler. Derfor har regeringen forsøgt at lave et nyt regelsæt.

Ifølge Amnesty International, IDA, Justitia, DM, DataEthics, Dansk IT, Prosa, Danske IT-Advokater, Borgerretsfonden, Danske Advokater, Retspolitisk Forening og Hanne Marie Motzfeldt, forsker i digital forvaltning, vil det nye forslag ikke ændre på overvågningen af alle danskere.

Generel logning af alle borgeres telefonsamtaler er i strid med privatlivets fred

I brevet understreges det, at politiet naturligvis skal have gode betingelser for at efterforske grov kriminalitet og sikre vores land mod terror. Det har politiet gennem årene fået en række gode værktøjer til, for eksempel ansigtsgenkendelse i lufthavne, nummerpladegenkendelse ved grænseovergange og broer og mulighed for kameraovervågning på kritiske steder. Med en dommerkendelse kan politiet også sikre sig overvågning af mobiltelefoner.

Grænsen går dog ved generel logning af danskernes opkald og sms-beskeder. Formand for IDA Thomas Damkjær Petersen håber, at brevet vil få politikerne til at tænke sig om en ekstra gang.

”EU-Domstolen har i tre domme gjort det klart, at generel og udifferentieret logning af alle borgeres telefonsamtaler er urimelig og i strid med privatlivets fred. Det er vi enige i, og vi mener, at det er uacceptabelt, at alle borgere skal mistænkeliggøres og overvåges. Det er en grundlæggende del af at leve i et frit land, at vi kan bevæge os frit rundt og ringe til, hvem vi har lyst,” siger han.

Justitsministerens lovforslag skal førstebehandles tirsdag i næste uge.

Se også: Hvilke teleselskaber ejer hvem i Danmark?

Logningsbekendtgørelsen

I følge logningsbekendtgørelsen skal udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i udbyderens net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

For eksempel skal der registreres navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger på både det opkaldende og opkaldte nummer. Samme logning skal finde sted ved SMS-beskeder.

Går en bruger på nettet, skal blandt andet afsendende og modtagende internetprotokoladresser og tidspunktet for kommunikationens start og afslutning registreres. Du kan læse mere om de nuværende regler for logningsbekendtgørelsen her.

Se også: Nyheder om telekommunikation