Udrulningen af 5G udleder CO₂ – men gevinsten er stor på sigt

De store mængder af netværksudstyr rundt om i landet, som skal udskiftes og opgraderes i forbindelse med udrulningen af 5G-mobilnet, kan ses på klimaregnskabet.

Udrulningen af 5G udleder CO₂ – men gevinsten er stor på sigt

Det er den helt store udskiftning og opgradering af radioudstyr og netværksudstyr, der foregår i disse år hos de fire teleselskaber, der driver eget mobilnet, Telia, Telenor, 3 og TDC.

Når der udrulles nyt netværksudstyr, som det er tilfældet med 5G, skal gammelt udstyr over hele landet tages ned og kasseres. Det giver store mængder affald, som på den korte bane viser sig i form af en stigende CO₂-udledning.

Nye tal fra teleselskabet Telia kaster lys over den klimamæssige belastning – og senere hen gevinst – ved udrulningen af 5G-mobilnet. Af rapporten fremgår det, at den igangværende udrulning af mere end 4.300 såkaldte mobilsites (antenner) er den største faktor for, at den samlede udledning af CO₂ i selskabet i 2022 er steget med 24 procent til 101.000 ton. Det er også årsagen til, at Telias samlede mængde affald er steget med 41 procent til 877 ton.

Det udstyr, der er til overs ved opgraderingen til 5G, sælges så vidt muligt. Det har alene hos Telia sparet selskabet for 1,45 ton affald i løbet af 2022. Det svarer til 90 ton CO₂ (kuldioxid-ækvivalenter).

Læs også: Overblik over de danske teleselskaber – hvilke teleselskaber ejer hvem?

Fem gange mere energieffektiv end 4G

På den lange bane er opgraderingen til 5G dog klimamæssigt rigtigt godt givet ud. 5G-teknologi kan nemlig transportere de fortsat stigende mængder af data fem gange mere energieffektivt end 4G-teknologi. Det vil vise sig som massive reduceringer af drivhusgasserne, når danskernes dataforbrug hvert år stiger mere end 25 procent om året.

Ligesom TDC NET har Telia investeret i at få leveret strøm fra en solcellepark i samarbejde med Better Energy. Fra 2024 og frem vil solcelleparken dække 75 procent af strømforbruget til Telia og Telenors fælles mobilnet. Elkøbsaftalen, som TDC NET har indgået med Better Energy, vil dække omkring 60 procent af TDC NET’s forbrug.

Telia, Telenor og TDC NET har som klimamål at udlede nul CO2 i 2030. 3 har som mål at opnå en 95 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i scope 1 og 2 inden 2025.

Læs også: Nyheder om telekommunikation