Vodafone-chef: Teleselskaber i Europa er nødt til at konsolidere

Mens Kina, Indien og USA hver har tre netværksoperatører, har EU over 100. Reguleringsmyndighederne er nødt til at støtte fusioner, lyder det.

Vodafone-chef: Teleselskaber i Europa er nødt til at konsolidere

Vodafone Groups direktør, Nick Read, har angiveligt opfordret til konsolidering mellem aktører i Europa for at hjælpe branchen tilbage til vækst og har antydet en fusion med konkurrenten Three UK og investering i Virgin Media O2’s fiberudrulning som mulige tiltag.

I et interview med The Sunday Times udtalte Read, at afkastet af kapital på det europæiske telekommunikationsmarked er halveret i løbet af de sidste 10 år. Overlapning af infrastruktur er en af hovedårsagerne til denne nedgang.

”Sektoren ødelægger værdi ved at duplikere infrastruktur. Vi er nødt til at gå over til en bedre model,” forklarer han.

Konsolidering nødvendig for investeringer i 5G og fiber

Vodafone-chefen fortalte den britiske avis, at selskabet konstant fører drøftelser med aktører om potentielle aftaler og tilføjede, at han støtter konsolidering på de rigtige vilkår.

Som en del af sit potentielle konsolideringsfremstød oplyste Read, at han havde overtalt reguleringsmyndighederne i regionen til at støtte fornuftige fusioner og samarbejdstiltag, så teleselskaber som Vodafone er i stand til at investere i 5G- og fiberinvesteringer.

Over 100 netværksoperatører i Europa – kun 3-4 i USA, Kina og Indien

Den administrerende direktør forklarede også, at mere end 100 operatører i øjeblikket konkurrerer i Europa på en fragmenteret måde. Til sammenligning hiver han USA, Kina og Indien frem, som hver har mellem tre og fire store spillere på deres markeder.

USA kan sammenlignes med EU på befolkningsantal, mens både Kina og Indien har tre gange flere indbyggere, men altså kun tre til fire netværk i hvert land. Mulighederne for at skabe økonomisk sunde teleselskaber er med andre ord langt større i lande som USA, Kina og Indien, lyder rationalet.

”På disse andre markeder har man store investeringer, men rimelige afkast for aktionærerne,” understreger Read.

I interviewet tilføjede Read, at en fusion mellem Vodafone og Three UK bør få grønt lys fra tilsynsmyndighederne, efter sidstnævnte blev stoppet i en plan om at slå sig sammen med O2 i 2016.

Han antydede også et potentielt køb af en andel i Virgin Media O2’s udrulning af fibernet.

Vodafone har i dag partnerskaber med over 30 virksomheder i over 40 lande, blandt andet i Chile, Rusland, Island, New Zealand og Serbien.

Umuligt med overflod af mobilselskaber der kun konkurrerer på pris

Teleanalytiker hos 24tech.dk, Nicolas Fredriksen, er enig med Read i, at det er blevet sværere for teleselskaberne at lave en rentabel forretning i dag. Ikke nok med, at EU er overdrysset med teleoperatører, EU er også overklistret med flere end 500 MVNO’er, altså mobilselskaber der lejer sig ind på operatørernes netværk, forklarer han. En MVNO kan være et selskab som CBB Mobil eller Oister.

“Årsagen til de mange MVNO’er, som mestendels bidrager med aggressiv konkurrence på pris, skyldes, at netværksoperatørerne er pålagt af myndighederne at leje deres netværk ud til tredjepart. Når tredjepart så er MVNO’er, der udelukkende presser priserne ned, bliver det endnu sværere at finansiere teleinfrastrukturen i EU. Det bør blive muligt for operatørerne at pålægge MVNO’erne en større andel af etablerings- og driftsomkostningerne, da man ellers risikerer et scenarie, hvor man har få netværksoperatører og ekstremt mange MVNO’er”, forklarer Nicolas Fredriksen.

Se også: Hvilke teleselskaber ejer hvem i Danmark?

Dansk fusion mellem Telia og Telenor afvist af EU

I Danmark tales der også af og til om opkøb og fusion af de danske teleselskaber med eget netværk. Tilbage i 2015 måtte Telia og Telenor droppe en stort anlagt fusion efter lange slagsmål med EU-Kommissionen for at få en godkendelse.

EU krævede, at der skulle gives plads til en ny spiller på et eventuelt fælles netværk, hvor op til 40 procent af det fælles netværk skulle kunne købes. Samtidig skulle de også sælge et af deres lavprisselskaber. Kravene fra EU blev derfor for store til, at det kunne betale sig, konkluderede Telia og Telenor. Derfor løb fusionen ud i sandet. I dag deler de to selskaber antenner og master (Radio Access Network), mens de bruger egne bagvedliggende kernenetværk.

Den mislykkedes fusion har siden ført til diskussioner om, hvorvidt Danmark er for lille et land til at huse fire netværk. For at vende tilbage til sammenligningen fra tidligere: Indien med for eksempel 1,2 milliarder mennesker har kun fire netværk.

Siden 2020 har rygterne lydt, at Norlys overvejer opkøb af et af de danske teleselskaber med eget netværk – og det skulle gælde alle fire, det vil sige Telia, Telenor, TDC eller 3.

Telenor skulle angiveligt også være interesseret i opkøb af 3 ifølge rygter fra 2020.

Det bliver derfor ekstra interessant at se, om Reads overtagelsesevner ender med at bære frugt. EU skal i sidste instans godkende opkøb og konsolidering af selskaber, særligt når det gælder de store og vigtige selskaber. Ved flere lejligheder har EU vist, at de sætter konkurrencevilkår højere end selskabers muligheder for at styrke sig finansielt, blandt andet ved at afvise konsolideringen mellem Telenor og Telia i Danmark.

Se også: Nyheder om telekommunikation