Hjemmearbejde fører til færre forstyrrelser og højere trivsel

Hjemmearbejde fører til øget trivsel og bedre muligheder for fordybelse hos medarbejdere, men skaber også ensomhed og besværliggør dialog. Det er et paradoks, mener Dansk Industri.

Hjemmearbejde fører til færre forstyrrelser og højere trivsel

Under coronanedlukningerne blev hjemmearbejde udbredt med lynets hast. Efter samfundet igen blev åbnet op, er mange vendt tilbage til arbejdspladsen. Der hersker dog ingen tvivl om, at hjemmearbejde er kommet for at blive.

Men hvordan påvirker udbredelsen af den fleksible arbejdsform medarbejderne? Det kaster en ny undersøgelse, som Dansk Industri har gennemført, lys over.

Et spørgeskema er i perioden 23. august til 5. september 2022 blevet sendt til 794 DI-medlemmer fra 237 forskellige virksomheder. Respondenterne er relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds udvikling i hybride arbejdsformer.

Læs også: Hjemmekontoret er kommet for at blive: Her er fordele og ulemper

Færre forstyrrelser, mere frihed og øget trivsel

Ifølge undersøgelsen er der en række markante fordele ved øget brug af hjemmearbejde.

8 ud af 10 virksomheder (82 procent) oplever, at de ansatte har en oplevelse af større frihed, når de arbejder hjemmefra. 7 ud af 10 virksomheder (74 procent) svarer, at de oplever færre forstyrrelser ved hjemmearbejde, mens 63 procent oplever bedre muligheder for at kunne fordybe sig i sine opgaver.

Foto: Dansk Industri

Fordelene viser sig endnu tydeligere i virksomheder med mere end 500 ansatte. Her oplever 97 procent mere frihed, 87 procent oplever færre forstyrrelser og 74 procent oplever bedre mulighed for fordybelse.

Undersøgelsen har også adspurgt virksomhederne direkte, om hjemmearbejde har ført til mere eller mindre trivsel. Hertil svarer 32 procent, at de ansattes trivsel er øget, mens 42 procent svarer, at den er uændret. Kun 6 procent svarer, at den er faldet, mens 19 procent svarer ved ikke. Pilen peger altså i retning af, at hjemmearbejde øger trivslen.

“Det er særdeles positivt, at hjemmearbejde mange steder er lig med øget trivsel for de ansatte. Og det er vel at mærke samtidig med, at produktiviteten er uændret eller sågar øget,” siger Christine Secher, der er fagleder for Future of Work i DI.

Læs også: Din chef tror, at du er mindre produktiv fra hjemmekontoret

Skaber ensomhed og besværliggør dialog

Øget brug af hjemmearbejde er dog ikke uden udfordringer, viser undersøgelsen. For virksomhederne kan det være svært at vide, om de ansatte har gode fysiske rammer – noget 48 af respondenterne kan genkende.

40 procent svarer, at det er sværere at få hjælp og støtte fra kollegaer, mens 33 procent af virksomhederne peger på, at øget brug af hjemmearbejde skaber ensomhed blandt medarbejderne.

Foto: Dansk Industri

“Mange får opfyldt en del af deres sociale behov gennem arbejdet. De er en del af et fællesskab, føler de hører til og får talt om løst og fast i hverdagen. Når de så ikke ser deres kolleger i samme grad som før, kan det påvirke relationerne på jobbet og skabe ensomhed,” siger Christine Secher.

Ifølge Dansk Industri belyser undersøgelsen altså et paradoks, når de ansatte sætter pris på færre forstyrrelser og bedre fordybelse, men samtidig savner mere dialog med leder og kollegaer.

Læs også: Nyheder om arbejdsplads og hjemmekontor