Nye regler for hjemmearbejde – vækker både harme og glæde

De særlige skærmregler for hjemmearbejde gælder nu først ved mere end to dages regelmæssigt skærmarbejde. Lederne roser aftalen, mens HK er rystet.

Nye regler for hjemmearbejde – vækker både harme og glæde

Mange danskere har under coronapandemien arbejdet hjemmefra i kortere eller længere perioder. Ligesom på arbejdspladsernes kontorer gælder der også regler for arbejdsmiljøet, når man arbejder hjemmefra.

Hidtil har reglerne for såkaldte skærmarbejdspladser været gældende, når skærmarbejdet foregår enten i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, og når arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

Læs også: Hjemmekontoret er kommet for at blive: Her er fordele og ulemper

Nye regler for hjemmearbejde er mere tidssvarende

Nu er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative blevet enige om en ny aftale om hjemmearbejdspladser. Fra slutningen af april 2022 hedder reglerne, at arbejdstiden skal svare til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Det gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

Ændringerne sker for at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.

”Jeg er glad for, at vi nu har fundet en politisk og afbalanceret løsning, som både giver mere fleksibilitet og tager hensyn til arbejdstagere med skiftende arbejdspladser. Med denne løsning gør vi nu reglerne for hjemmearbejde mere tidssvarende, så de afspejler dagens arbejdsmarked, hvor arbejdet for visse medarbejdertyper kan udføres mange forskellige steder og ikke kun på kontoret,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Når en medarbejder opfylder de nye krav, gælder der en række særlige krav til indretning af skærmarbejdspladser. Ansatte må godt bruge deres private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder arbejdsmiljølovens krav. Opfylder det ikke kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed på hjemmekontoret.

Lederne: God aftale

Den faglige organisation Lederne, der varetager ledere og andre betroede medarbejderes interesser, kalder den nye aftale for god.

“Den nye aftale betyder en tiltrængt modernisering og forenkling af reglerne for hjemmearbejde, uden at det sander til i bureaukrati og stive regler. Og det vil gøre det nemmere for ledere og virksomheder at opfylde ønsket fra nogle af de medarbejdere, som gerne vil have mulighed for at arbejde mere hjemmefra fremover, og hvor det kan forenes med deres arbejdsopgaver,” siger Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris.

HK: Rystet over aftale

Knap så god en modtagelse har aftalen fået af fagforbundet HK, der er rystet over aftalens indhold. Mads Samsing, der er næstformand i HK, mener, at aftalen øger uligheden mellem højt- og lavtlønnede lønmodtagere.

”Jeg er simpelthen rystet. Arbejdsgiverne er lykkedes med en kampagne om, at de hidtidige regler skulle være enormt bøvlede og bureaukratiske. Men i praksis handler det her udelukkende om, at arbejdsgiverne vil slippe billigere ved at skubbe udgifter over på lønmodtagerne. Og det har et flertal i Folketinget nu velsignet med en aftale,” siger han.

HK’s kritik går på, at lønmodtagere, der ønsker at arbejde hjemmefra, nu selv skal sørge for, at forholdene er i orden, da medarbejdere ikke længere har krav på elementære redskaber som skærm, tastatur eller mus, når man er hjemme to tredjedele af sin arbejdstid.

Folketingets partier mødes igen om et år for at drøfte, hvordan de nye regler har virket i praksis.

Læs også: Nyheder om arbejdsplads og hjemmekontor