Sådan bliver hjemmearbejde i 2022

Hvilke udfordringer står arbejdsgivere, som har medarbejdere, der arbejder fra hjemmekontoret, over for i 2022? Se fire forudsigelser om fremtidens arbejde.

Sådan bliver hjemmearbejde i 2022

Virksomheder verden over er stadig i gang med at tilpasse sig til en tid, hvor hjemmearbejde er udbredt og forventes som en mulighed af mange medarbejdere og jobkandidater.

Lige så mange fordele hjemmearbejde giver for medarbejder og virksomhed, lige så mange udfordringer er der også, som skal håndteres. Efterhånden som hjemmeside udbredes, må virksomheder indstille sig på, at mange processer, der centrerer sig omkring det at arbejde hjemmefra, vil forandre sig – også allerede i 2022.

Fire forudsigelser om hjemmearbejde i 2022

Nedenfor kan du se fire trends, som Greg Keller, direktør i cloud-platformen til styring og sikring af identiteter, JumpCloud, har offentliggjort i IDG Connect.

1. Hjemmearbejde vil blive normalt for de fleste

I USA fandt den såkaldte Great Resignation (den store opsigelse) sted som følge af COVID-19. Medarbejdere, primært i USA, valgte frivilligt at opsige deres job, efterhånden som arbejdsgiverne krævede medarbejderne tilbage på deres arbejdspladser efter at have arbejdet hjemmefra under nedlukningerne. Det har fået mange arbejdstagere til at genoverveje deres karriere og arbejdsvilkår.

De virksomheder, som ikke tilpasser sig til arbejdstagers ændrede ønsker om at kunne arbejde hjemmefra, og som insisterer på, at arbejdet skal foregå på virksomhedens kontorer, vil opleve problemer med at ansætte ny og kompetent arbejdskraft.

De virksomheder, der tidligt har prioriteret hjemmearbejde højt, vil derfor klare sig bedre end dem, der ikke har gjort det. Udfordringen ligger ikke i det teknologiske, men nærmere at få indført holdbare arbejdsprocesser og sikre en god arbejdskultur over tid, når medarbejderne arbejder hjemmefra.

Læs også: Hjemmekontoret er kommet for at blive: Her er fordele og ulemper

2. Indkøring og overlevering ændrer sig

Stigningen i hjemmearbejde gør det vigtigere end nogensinde for virksomheder at have ordentlige processer for, hvordan nye medarbejdere introduceres og indkøres i en virksomhed og overleverer opgaver til andre medarbejdere hjemmefra.

Udlevering og aflevering af kontorudstyr er også en proces, som vil være under forandring, ligesom der vil komme øget automatisering af de processer, der skal gennemføres, når en medarbejder skal kobles af alle virksomhedens systemer.

3. Virksomheder vil få svært ved at sikre høj sikkerhed hjemmefra

I 2022 vil en af de største udfordringer for virksomheder, når det kommer til hjemmearbejde, være sikkerheden. En tendens i år vil blandt andet være, at virksomheder vil forsøge at sammenlægge systemer til identitetsstyring frem for at anvende de forskellige systemer, der hurtigt blev taget i brug under første COVID-19-nedlukning.

En korrekt implementering af identitetsstyring vil også øge overgangen til platforme såsom cloud-mapper frem for software, der kører lokalt på medarbejderens enhed.

4. Virksomheder vil måle medarbejderes arbejde anderledes

I 2022 er virksomheder nødt til at tænke over den måde, de måler deres arbejde og resultater på, fordi det ganske enkelt er sværere, når man ikke møder ind på firmaets kontor og stempler ind og ud. Mange ledere føler sig endnu ikke komfortable med at indføre resultatbaserede målinger af medarbejderes arbejde, men det er en holdning, der skal ændres, lyder det.

I 2022 vil man både se virksomheder, som forsøger at måle medarbejdernes arbejde gennem resultater, og virksomheder som forsøger at holde sig til eksisterende måder at måle arbejdet og resultaterne på, selvom medarbejdere arbejder hjemmefra.

Uanset hvordan virksomheder måler medarbejders præstationer hjemmefra, bør målet være at arbejde på den rigtige måde og have en god virksomhedskultur i alle interaktioner.

Læs også: Nyheder om arbejdsplads og hjemmearbejde