Undersøgelse: Større ulemper end fordele ved onlinemøder

Dansk undersøgelse viser, at onlinemøder kan være mere effektive, men at der generelt er store udfordringer sammenlignet med fysiske møder.

Undersøgelse: Større ulemper end fordele ved onlinemøder

En ny undersøgelse af analyseinstituttet Voxmeter viser nogle af de fordele og ulemper, der er ved at afholde onlinemøder. Onlinemøder er typisk mere effektive, men det sociale er en udfordring, udstyret er for dårligt og deltagerne har svært ved at holde fokus, lyder det i undersøgelsen.

Nedlukningen af samfundet under COVID-19-pandeminen satte for alvor skub i brugen af onlinemøder og onlineværktøjer til at kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere, venner og familie hjemmefra.

Spørgsmålet er dog, om det er en succes med onlinemøder. Der er nogle fordele, men overordnet set virker ulemperne til at overskygge fordelene. Først de positive elementer.

Onlinemøder er korte og effektive

45 procent svarer, at det er nemmere at gøre møderne korte og effektive, når de deltager i et videomøde.

39 procent mener, at det er lettere at komme til tiden, når man skal afholde videomøder og 38 procent oplever, at det er lettere at holde sig til dagsordenen.

Det sociale og evnen til at fokusere er store udfordringer

Alt er dog ikke fryd og gammen ved onlinemøder. Faktisk er der flere ulemper ved onlinemøder.

60 procent hæfter sig ved, at interaktionen med de andre mødedeltagere, for eksempel i form af spontane diskussioner, bliver mere udfordrende ved videomøder frem for ved fysiske møder.

Værre endnu er det, at mange ikke kan holde fokus på mødet. Hele 43 procent oplyser, at de multitasker og arbejder med andre opgaver, samtidig med at de deltager i videomødet.

37 procent angiver, at de oplever, at det er blevet mere udfordrende at stille spørgsmål under et videomøde, og 34 procent oplyser, at de undlader at lave sjov i et videomøde.

Endelig vurderer 47 procent af deltagerne i undersøgelsen, at hybridmødet, hvor nogle sidder i det samme rum og andre deltager via video, er den mest problematiske måde at holde møder på.

Udstyret er for dårligt

Meget tyder også på, at de danske virksomheder ikke udstyrer deres ansatte med det rigtige udstyr til videosamtaler.

42 procent oplyser, at de har irriteret sig over eget eller andres udstyr, for eksempel mikrofon, video eller headset.

Se også: Fordele og ulemper ved den hybride arbejdsplads

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Voxmeter i perioden 24. august til 3. september 2021 i forbindelse med Voxmeters ugentlige web-omnibus og er repræsentativ for hele den danske befolkning 18 år+, der er i beskæftigelse enten fuldtid eller deltid. Der er indsamlet data fra 1.019 nationalt repræsentative respondenter, der er i arbejde.

Se også: Nyheder om arbejdsplads og hjemmekontor